ManpowerGroup

Kreativitet en outnyttjad resurs på svenska arbetsplatser

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2013 14:06 CEST

Sju av tio svenskar upplever att det finns en stor outnyttjad kreativitet på deras arbetsplatser i dag. Samtidigt upplever mer än hälften att arbetsgivaren inte främjar kreativiteten hos de anställda – trots att en majoritet tror att det skulle öka både trivseln och lönsamheten. Det visar den senaste undersökningen från Manpower Work Life, Sveriges största arbetslivspanel.

– Undersökningen visar på en förbättringspotential som många arbetsgivare missar i dag. Genom att stimulera kreativiteten kan man uppenbarligen inte bara få ett mer innovativt klimat, man kan också öka både trivseln och lönsamheten, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Enligt arbetslivspanelen är de viktigaste faktorerna för att öka kreativiteten på arbetsplatserna att ledningen erkänner och uppmärksamma medarbetarna, att den utformar bra system för att ta tillvara idéer och att medarbetarna ges möjlighet att driva egna förslag vidare.


Tyvärr visar undersökningen också att dessa faktorer ofta saknas på arbetsplatserna i dag. Längst upp på listan över vad som finns på arbetsplatsen ligger i stället gemensamma fikapauser, möjlighet att arbeta i team samt ljusa och öppna lokaler, men dessa faktorer bedöms alltså som mindre viktiga för kreativiteten.

– Som chef är det viktigt att uppmuntra och ta tillvara nya idéer och förslag. Företagen behöver utveckla nya system och rutiner för detta, säger Lars Forseth.

Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel med närmare 20 000 personer som regelbundet får svara på aktuella frågor om arbetslivet.

Fakta nedan:

- De tio viktigaste faktorerna för ökad kreativitet på arbetsplatsen
- Samband mellan kreativitet, trivsel och lönsamhet

För mer information, kontakta gärna: Hans Makander, informationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43, hans.makander@manpowergroup.se

De tio viktigaste faktorerna för ökad kreativitet

Vad som finns på arbetsplatsen i dag

1

Erkännande och uppmärksammande av medarbetare, 50 procent

Gemensamma fikapauser, 49 procent

2

Bra system för att ta till vara på medarbetares idéer, 39 procent

Möjlighet att arbeta i team, 40 procent

3

Möjlighet att driva egna förslag vidare, 39 procent

Ljusa och öppna lokaler, 28 procent

4

Möjlighet att arbeta i team, 30 procent

After work/sociala tillställningar utanför jobbet, 27 procent

5

Regelbundna kreativa möten/idéspånarmöten, 26 procent

Möjlighet att driva egna förslag vidare, 25 procent

6

Belöningar för medarbetare som bidrar med goda idéer, 23 procent

Erkännande och uppmärksammande av medarbetare som kommer med goda idéer, 20 procent

7

Regelbundna inspirationsresor/studiebesök etc, 17 procent

Trevliga mötesrum, 17 procent

8

Kurser/utbildning i kreativitet, 12 procent

Regelbundna kreativa möten/idéspånarmöten, 13 procent

9

Gemensamma fikapauser, 11 procent

Bra system för att ta till vara på medarbetares idéer, 10 procent

10

After work/sociala tillställningar utanför jobbet, 9 procent

Belöningar för medarbetare som bidrar med goda idéer, 9 procent


Listan ovan visar de tio vanligaste svaren på frågorna ”Vilka av följande tror du är de viktigaste faktorerna för att bidra till ökad kreativitet på arbetsplatsen?” och ”Vad av följande finns/har ni tillgång till på jobbet?” De svarande fick välja upp till tre faktorer från en lista om sammanlagt 15 faktorer. Procentandelen anger hur stor del av de svarande som valde just den faktorn.

Samband mellan kreativitet, trivsel och lönsamhet

1. Vad skulle hända om medarbetarna uppmuntrades till att vara mer kreativa?
- 84 procent tror att trivseln skulle påverkas positivt
- 80 procent tror att lönsamheten skulle påverkas positivt

2. Vad skulle hända om medarbetarnas kreativitet togs tillvara bättre?
- 87 procent tror att trivseln skulle påverkas positivt
- 84 procent tror att lönsamheten skulle påverkas positivt

3. Vad skulle hända om det fanns mer kreativitet bland cheferna?
- 82 procent tror att trivseln skulle påverkas positivt
- 81 procent tror att lönsamheten skulle påverkas positivt

Listan ovan visar andelen som svarat ”i mycket stor utsträckning” eller ”i ganska stor utsträckning” på frågor om hur de tror att deras företags eller organisations trivsel respektive lönsamhet skulle påverkas positivt av respektive faktor.


Om undersökningen
Manpower Work Life-undersökningarna genomförs två gånger per år av Kairos Future på uppdrag av ManpowerGroup Sverige. Manpower Work Life-panelen i Sverige består av närmare 20 000 personer och är representativ för den arbetsföra befolkningen med avseende på kön, ålder och bostadsort. Det totala antalet svarande i den senaste undersökningen var 5 098 personer.

 

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management.Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar.Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.