CBRE

KREDITBRISTEN STÖRSTA HOTET MOT ÅTERHÄMTNINGEN PÅ DEN EUROPEISKA FASTIGHETSMARKNADEN 2012

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 14:03 CET

Bristen på lånefinansiering ses som det största hotet mot en återhämtning på fastighetsmarknaderna i Europa 2012 enligt den globala fastighetsrådgivaren CBRE:s senaste undersökning.

CBRE:s undersökning ”Real Estate Investor Intentions” presenterades igår på fastighetsbranschens årliga mässa MIPIM 2012 i Cannes. Undersökningen bygger på enkätsvar från över 340 ledande fastighetsinvesterare och ger en övergripande bild av investerarnas uppfattning om globala fastighetsmarknader och en prognos för aktiviteten under det kommande året.

Undersökningen visar att kreditåtstramningarna fortsätter att vara en tung börda för fastighetsinvesteringarna i Europa. Nästan en av tre investerare uppgav att detta var deras största farhåga när det gäller möjligheterna till marknadsåterhämtning under 2012. CBRE fann även att tillgången på kredit påverkade investeringsaktiviteten bland 43 % av investerarna i undersökningen. Investerarna nekades antingen helt belåning för tänkta fastighetsköp eller erbjöds ofördelaktiga lånevillkor.

Peter Damesick, CBRE:s chefsekonom för EMEA, kommenterar:

”Den oro vi kunde se för ett år sen för en djup recession har avklingat men investerarna är fortfarande bekymrade över den svaga efterfrågan från lokalintressenterna. Upptrappningen av statsskuldskrisen och de försämrade tillväxtutsikterna i Europa har påtagligt ändrat klimatet under de senaste 12 månaderna. Det största hotet mot en återhämtning på fastighetsmarknaden är dock fortfarande att investerarna inte kan finansiera nya lån och detta påverkar investeringsaktiviteten i Europa betydligt, särskilt utanför prime-/huvudmarknaderna.”

”Majoriteten av de investerare som föredrar opportunistiska objekt eller utmätta fastigheter rapporterade kreditåtstramningar i undersökningen. Investerare som möter kreditåtstramningar är också mindre benägna att öka sin köpaktivitet under 2012 eller att bli nettoinvesterare.”

Mot bakgrund av det svagare och osäkrare marknadsläget i början på 2012 svarade en fjärdedel av investerarna i undersökningen att de såg en djup recession som det största hotet mot en återhämning på den europeiska fastighetsmarknaden, medan 24 % nämnde en eventuell upplösning av euroområdet som det största orosmolnet.

CBRE:s undersökning visade också att investerarna reagerar på statsskuldskrisen i euroområdet på olika sätt, men det vanligaste är att undvika vissa fastighetsmarknader i euroområdet och/eller att fokusera på fastigheter med lägre risk.

Peter Damesick kommenterar:

”Vår undersökning visar att krisen i euroområdet driver många investerare mot mer försiktiga och defensiva strategier. Samtidigt finns det en betydande aptit på mer riskfyllda fastigheter bland investerarna. Många säger sig ha ett betydande intresse av att köpa annat än kärnfastigheter. För 13 % av investerarna i vår undersökning var reaktionen på skuldkrisen i euroområdet att söka efter krisfastigheter på de marknader som är mest drabbade av statsskuldsproblemen.”

Undersökningsresultaten visar också tydligt att det finns investerare som vill satsa mer kapital på europeiska fastigheter trots de risker och osäkerheter som för närvarande råder på marknaden. Över 80 % av investerarna i undersökningen svarade att deras köpaktivitet under 2012 kommer att vara lika stor eller större än under 2011 och en klar majoritet (61 %) uppgav att de kommer att vara nettoinvesterare och köpa mer än de säljer.

 

Om CBRE
CBRE Group Inc. är världens största företag inom fastighetsrådgivning med huvudkontor i Los Angeles, USA (baserat på 2011 års avkastning). Företaget har ungefär 29.000 anställda och fler än 300 kontor som stödjer fastighetsägare, investerare samt hyresgäster över hela världen.
I Sverige har CBRE två kontor, i Stockholm och Göteborg, där vi är runt 50 anställda. CBRE i Sverige erbjuder strategisk rådgivning inom ett flertal områden – fastighetstransaktioner, hyresgästrepresentation, uthyrning och utveckling, samt värdering. Vi arbetar även med research och erbjuder konsulttjänster. Vi har sex olika affärsområden – Capital Markets, Office Leasing, Retail & Logistics Advisory, Retail Tenant, Valuation Advisory och Corporate Services. Läs mer om oss på våra webbsidor, www.cbre.se eller www.cbre.eu