Feministiskt Perspektiv

Kriken mot Slagen dam inte längre så självklar

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 13:53 CEST

I dag publicerar Feministiskt Perspektiv en lång intervju med statsvetaren Jörgen Hermansson som tillsammans med vetenskapsteoretikern Margareta Hallberg 2005 utsågs av Uppsala universitet att bedöma våldsforskaren Eva Lundgrens trovärdighet.

Nu har Jörgen Hermansson läst forskarna Olle Folke, Petra Ornstein och Johanna Ricknes analys av deras slutsatser om Slagen dam, som Feministiskt perspektiv publicerade förra veckan. I vissa avseenden ger han dem rätt.

För att kunna testa Jörgen Hermanssons slutsatser ville forskarna ha tillgång till uppgifter om hur han gjort sina beräkningar. Att de inte fick det är något de kritiserar i sin analys.

Jörgen Hermansson förklarar detta med att han bara hade sparat själva rapporten och sin grunddatabas, som han rekonstruerade från SCB:s rådata.

– Jag tror att jag gjorde rätt, men vet inte om min databas exakt överensstämmer med deras eller den som användes i Slagen dam.

Enligt Hermanssons uppfattning var hans egna analyser väldigt enkla och därför tror han inte att vissa mindre skillnader påverkar slutsatserna i sak.

– Vad de säger är att oavsett vilken miljö man tittar på så finns en signifikant risk att utsättas för våld. Så är det nog. De har rätt i det. Och jag vidhåller att risken varierar betydligt, och att det spelas ner i Slagen dam, säger Jörgen Hermansson.

Det var på grund av uttalanden Lundgren gjort i media som universitetsledningen efter påtryckningar bestämde sig för att låta Hermansson och Hallberg granska hennes trovärdighet. 

– I all forskning går det att föra en diskussion, men att göra en kvasijuridisk granskning... det är artsfrämmande för forskarsamhället att fastslå slutgiltiga sanningar.  

På den punkten var Jörgen Hermansson, och är alltså fortfarande, kritisk. Kritiken riktar han framför allt mot universitetsledningen. 

– Det är inte så att jag ansökte om den här uppgiften, säger Jörgen Hermansson vid flera tillfällen under intervjun. 

Ändå diskuterar han forskningskvaliteten i sitt utlåtande om Eva Lundgren och fortsätter att hålla fast vid slutsatser han drog där. Och även om han redan då tyckte att det borde skett i annan form, anser han att själva kritiken är något som ingår i arbetsbeskrivningen för en forskare.

Att han inte skulle ha haft förmåga att förstå de vetenskapliga utgångspunkterna för Eva Lundgrens forskning, det håller han inte alls med om. 

– Jag anser att det finns många samhällsvetare som är kapabla att ge sig in i en diskussion om innehållet i Slagen dam. Det bygger på ett stort material och det är klart att det borde användas mer. I det avseendet är det bra att Folke med flera har tagit fram och ger det uppmärksamhet, säger Jörgen Hermansson. 


Läs hela artikeln här:  Kritiken mot Slagen dam inte längre självklar.

Kontakta redaktionen för inloggningsuppgifter.

Feministiskt Perspektiv 
Tegelviksgatan 40 
116 41 Stockholm  

070-772 17 52

feministisktperspektiv.se  
red@feministisktperspektiv.se