RFSL

Kriminalisering av hiv ses över hos våra grannar: Sverige måste följa Norge och Danmark

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 11:14 CET

Nyligen beslutade den danska justitieministern att landets lagstiftning, som gör det möjligt att åtala personer som lever med hiv och har oskyddat sex, ska ses över. Även Norge meddelade i december förra året att de utreder frågan. – Nu är det hög tid att även Sverige ser över sin lagstiftning på området. Det regelverk vi har idag kom till i en tid då hiv ledde till döden. Så är det inte idag, säger Lena Lennerhed, ordförande för RFSU.

I Norge, Danmark och Sverige kan det vara straffbart att ha oskyddat sex för den som bär på hiv, oavsett om hiv överförts eller inte. Detta strider mot FN:s hiv/aidsprogram UNAIDS rekommendationer. Dessa anger att straff endast bör vara möjligt i de fall någon haft för avsikt att överföra hiv till en annan person - och att så faktiskt skett.

– Att Norge och Danmark nu ser över sina lagstiftningar visar att de äntligen förstår att kriminaliseringen av hiv är stigmatiserande och diskriminerar personer som lever med hiv. Det finns heller inga studier som visar på att kriminalisering bidrar till att förebygga hiv, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

I Sverige har vi en smittskyddslag som är bra på många sätt. Men den har också en regel som säger att en person måste informera sina sexpartner om att han eller hon bär på hiv. Denna regel är i sig inte knuten till något straff. Vid åtal så väger domstolen ändå in om personen informerat om att han eller hon lever med hiv, visar studier från Socialstyrelsen.

– Den svenska rättstillämpningen, och informationsplikten, riskerar att medföra att människor undviker att testa sig eftersom allt ansvar att skydda sig vid sex läggs på den som känner till att han eller hon lever med hiv, säger Andreas Berglöf, ombudsman på Hiv-Sverige.RFSU, RFSL och Hiv-Sverige uppmanar nu justitieminister Beatrice Ask och socialminister Göran Hägglund att följa sina nordiska kollegors exempel. Utred den svenska lagstiftningen och dess konsekvenser för personer som lever med hiv – nu.

För mer information, kontakta:

Kerstin Danielson, pressekreterare RFSU 0705-52 00 81

Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL, 0703-450183

Andreas Berglöf, ombudsman Hiv-Sverige, 0705-211608

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se