Båtfolket

Kriminalisering av minst en halv miljon båtentusiaster får konsekvenser

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2012 22:10 CET

Aktionsgruppen Båtfolket summerar sina erfarenheter från att ha ställt ut på Skandinaviens största Båtmässa Allt för Sjön 2012 (se press-meddelande den 3 mars 2012).

Trots en liten undanskymd monterplats samlade Båtfolket in mer än tre tusen underskrifter mot den nya sjöfyllerilagen. En lag som kriminaliserar skeppare och besättning vid en mycket låg alkoholnivå på 0.2 promille och som resulterar i höga dagsböter. En överväldigande majoritet som passerade montern uttryckte bokstavligen sin ilska över lagen. Förutom vi vanliga ”båtsvenssons”, protesterade sjöpoliser, jurister, sjöräddare, myndighetspersoner, klubbansvariga, branschfolk och en och annan nykterist. Båtfolket känner ett stort stöd.

Enligt vad Båtfolket erfar från erkänt branschfolk och försäkringsbolag är det nu ett uppseendeväckande antal båtägare som säljer sina båtar utan att köpa en annan. Man befarar att den nya sjöfyllerilagen - och den kraftigt ökade övervakningen - förstör den viktiga känslan av frihet, oberoende och ansvar som för många är drivkraften att vistas på sjö och hav. Den stora grupp båtfolk som tidigare njutit av en öl till lunchen eller lite vin till middagen är inte representerade i alkoholrelaterade olyckor och kriminaliseras nu helt i onödan. Nu läggs en hämsko på det egna ansvaret och man känner sig mästrad av en moral-lag som tillkommit utan sakliga grunder.

Kustbevakningens kontroller upplevs ofta som rent kränkande och många berättade för oss på mässan hur illa de tycker om kustbevakningens agerande. Uppseendeväckande historier återgavs om hur myndighetsutövningen går till. T.ex. att man stoppat Sjöräddningen under pågående uppdrag för att alko-blåsa. Att vissa båttyper punktmarkeras och att man hämtat in befälhavaren på en båt och lämnat övrig besättning – familjen – att ta sig hem själva i mörkret ute till sjöss. Att sjökrogar hårdbevakas och därtill besöks trots att KBV inte har jurisdiktion på land. Att man kliver in i båtar trots att hemfridsskydd föreligger. Värst av allt är ju att allt detta sker utan saklig grund.

Det är inte bara vi i Båtfolket som undrar om samhällets resurser används rätt då det nu satsats på övervakning och kriminalisering av den stora majoriteten skötsamma båtägare istället för på den verkliga kriminalitet som breder ut sig i resten av samhället. Båtolyckor har minskat under 20 års tid och vi hade redan tidigare en väl fungerande lag. Den var mer rättsäker och anpassad till båtlivets faktiska förhållanden samt internationell praxis. Faktum är att de som dricker sig ”fulla” struntar i både nuvarande och tidigare lag och de måste vi komma åt med andra verktyg.

Vi inom Båtfolket är medvetna om att många politiker inte är nöjda med denna lag och de vet faktiskt också att man inte kör bil på sjön. Båtfolket uppmanar därför våra folkvalda: 

  • Stanna upp, tänk efter och gör om. Använd som utgångspunkt den tidigare ansvarslagen - med ett tak på 1 promille för grovt sjöfylleri - som bevisligen fungerade utmärkt och som harmoniserar med omvärlden.
  • Behåll dock de utökade befogenheterna för tillsyningsmyndighet att kontrollera båtar och göra sållningsprov Men, nyansera hur det tillämpas.
  • Säkerställ att Transportstyrelsen och andra myndigheter har mandat, rätta verktyg och ett korrekt definierat uppdrag att verka för sjösäkerhet och att följa upp olycksstatistik

Båtfolket har sammanställt fakta och kritik i en vitbok där också ett stort antal domar om sjöfylleri genomlysts av experter på sjörätt. Vitboken går att ladda ner på www.båtfolket.se

För mer information kontakta Jim Huzell, talesperson för Båtfolket. 0705-100 860. jimhuzell@gmail.com

Den ideella aktionsgruppen Båtfolket är en grupp sjöfarare som anser att samhällets resurser ska användas där de behövs, att lagar ska stiftas på saklig grund, uppfylla fundamentala krav på rättssäkerhet samt inte i onödan detaljreglera och moralisera över hur vi medborgare lever våra liv.www.båtfolket.se