Marine Stewardship Council

Kriminalteknik spårar miljömärkta fiskar

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2012 12:52 CEST

Kriminaltekniker användas även på fisk och skaldjursprodukter. Men det är inga skurkar som ska identifieras. Tvärtom. Metoden används för att bevisa att MSC miljömärkt fisk verkligen kommer från ett hållbart fiske.

– MSC: s spårbarhetsstandard är utformad för att säkerställa att icke-certifierad fisk inte blandas med MSC-certifierad fisk, eller felmärks som certifierad. Våra omfattande kontroller som genomförs via DNA-test och spårbarhet ger konsumenter och intressenter en extra försäkran att den produkt de köper är korrekt märkt, säger David Agnew, MSC:s regelchef.

Marine Stewardship Council (MSC) lät DNA-testa slumpmässigt utvalda MSC-märkta produkter. Resultatet visade att 98 procent av de 196 testade produkterna var rätt märkta – fisken stämde överens med vad som angavs på paketet.  Fyra produkter var inte korrekt märkta och dessa har MSC lämnat vidare för utredning.

Under år 2009 togs 240 stickprov på MSC-märkt fisk, inga visade sig vara felmärkta. Sedan dess har MSC vidareutvecklat sina tester. Förra året utvecklade MSC identifieringstester tillsammans med TRACE Wildlife Forensics Network för Sydafrikansk kummel, Stillahavstorsk och hoki. På tur för att DNA- testas står rödspätta och kolja.

– DNA-testerna visar på att MSC:s miljömärkning står för vetenskaplig kvalité och trovärdighet, vilket bidrar till det förtroende som konsumenterna har för vår miljömärkning, säger Minna Epps, verksamhetschef, MSC östersjökontor.

Förutom DNA-tester genomförs regelbundna stickprovskontroller i leveranskedjan av oberoende certifierare.

­Programmet som utvecklar DNA-testerna finansieras genom en kombination av ekonomiskt stöd från privata stiftelser och licensintäkter från de som använder MSC:s miljömärkning.

 

 

Om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara fisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur. MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en spårbarhetsstandard för handleskedjan som ligger i grunden för tredjepartsgranskningar av fisken. Granskningarna utförs av oberoende MSC-ackrediterade certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske. MSC har ett kontor i Stockholm och bedriver nu ett Östersjöprogram som samfinansieras av Stiftelsen Baltic Sea 2020 och Svenska PostkodLotteriet.

Läs mer: www.msc.org/se

MSC:s miljöstandard för långsiktigt hållbart fiske- Fullt förenlig med med FAO:s riktlinjer för miljömärkning av vildfångad fisk:

  • Ett frivilligt program som är icke-diskriminerande
  • Baserad på vetenskapliga bevis
  • Insyn i processen
  • En tredjepartsverifiering
  • Certifiering av leveranskedjan

Totalt finns det mer än 270 fisken involverade i MSC-programmet. 161 av dessa är certifierade och 117 befinner sig någonstans i granskningsprocessen. Ytterligare 40-50 fisken ingår i konfidentiella förundersökningar. Tillsammans uppgår redan certifierade fångster, eller sådana under granskning, till omkring sju miljoner ton fisk och skaldjur. Detta motsvarar runt 11 procent av det globala fångstbehovet för mänsklig konsumtion. Redan certifierade fisken fångar varje år nära sju miljoner ton fisk och skaldjur – eller nästan åtta procent av den totala vilda fångsten för direkt mänsklig konsumtion. På internationell nivå är mer än 15 000 fisk- och skaldjursprodukter, som kan härledas från ett hållbart fiske, märkta med MSC:s miljömärkning.