FAO

Kriminaltekniska metoder för fisk- och skaldjursbranschen

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 16:32 CET

Nya metoder prövas för att utreda fusk

Det är sedan tidigare känt att fusk förekommer inom fiskerinäring. En okänd andel av den fisk vi äter är inte vad den påstås vara, därför undersöker FAO hur kriminaltekniska metoder kan användas för att komma till rätta med problemet. Fusk kan omfatta felaktigheter inom märkning, fångstplats eller fångstmetoder.

Att identifiera obearbetad fisk är vanligtvis ganska lätt, säger Michele Kuruc som arbetar på FAO:s avdelning för fiske och vattenbruk. ”Problemet idag är att fisk och skaldjur transporteras till länder där man inte känner till arterna. I och med att industrin internationaliserats är det vanligt att fiskprodukterna bearbetas på flytande fabriker innan de kommer till hamnen. Fisken som myndigheterna inspekterar ser därför inte ut som den gjorde i havet” tillägger Kuruc.

I bland kan en inspektör sakna tillräcklig kompetens för att kunna identifiera en fisk korrekt. Skrivfel eller medvetet fusk från fiskare och fiskhandlare som vill kringgå restriktioner eller skatter kan leda till att en fisk förväxlas med en annan.

Enligt Kuruc använder sig de som är inblandade i IUU-fiske (olagligt, orapporterat och oreglerat fiske) av olika metoder för att dölja de illegala aktiviteterna och för att få sina olagliga varor in på marknaden. Vidare menar hon att falska produkter och användning av felaktiga etiketter och dokument ofta används för att transportera och marknadsföra produkterna olagligt.

Resultatet av detta är att en okänd andel fisk och skaldjur som säljs i affärerna inte är vad det påstås vara.

Mycket står på spel

Dagens konsumenter är medvetna om fisk och skaldjurs positiva inverkan på hälsan, men är även angelägna om att fisken de äter har fångats eller odlats på ett ansvarsfullt sätt och att den inte innehåller skadliga ämnen.

De senaste åren har flera stora matvarukedjor kommit överens om att endast sälja fisk och skaldjur som är hållbart certifierade. I januari 2010 införde världens största fiskemarknad, EU, ett antal lagar vilka syftade till att hindra importen av fisk som odlats eller fiskats illegalt.

Så mycket som 110 miljoner ton fisk och skaldjur konsumeras i världen varje år och internationell fiskhandel värderas till 86 miljarder dollar per år. Fisket skapar arbetstillfällen för många och är dessutom en viktig inkomstkälla för ett flertal utvecklingsländer. I dessa länder återfinns en stor del av fiskevattnen som förser västvärlden med fisk och skaldjur.

Fiskebeståndens oroväckande tillstånd har lett till noggrannare kontroll över var fisket sker och vart fisken exporteras. 

Kriminalteknik kan underlätta kontrollen

Kriminaltekniska metoder som använder kunskap inom genetik och kemi används redan i vissa länder för att övervaka och kontrollera andra typer av produkter. FAO har nyligen sammankallat till en workshop för experter, inspektörer, statstjänstemän, forskare och akademiker för att diskutera hur kontrollen och övervakningen av fisket kan utvecklas.

Vi är intresserade av att främja en ökad användning av befintliga kriminaltekniska metoder, särskilt i utvecklingsländer. Vissa länder har redan framgångsrikt använt sig av olika kriminaltekniska metoder i utredningar och rättsfall, men inom fiskerinäringen är inte medvetenheten om möjligheten att tillämpa kriminalteknik för övervakning och kontroll lika stor, framhåller Kuruc.

Med DNA analyser kan man bestämma fiskart och med kemiska prover från fiskars öronben kan näringsämnen fastställa och precisera i vilken region de är fångade.

”Vi måste gå utanför de gängse metoderna i den här frågan, då vi kan vara säkra på att de som bedriver IUU - fiske redan ligger steget före. En workshopdeltagare berättade om ett gäng som fällts för olaga fiskeriverksamhet, de hade erkänt att de lärt sig tekniker för att förstöra bevismaterial genom att titta på CSI Miami” tillägger Kuruc.

Mötet undersökte den senaste kriminaltekniken och resonerade kring hur den skulle kunna användas inom fiskerinäringen. Utöver detta identifierades även vilka speciella behov som finns i utvecklingsländer för att införa dessa tekniker. Dessutom utreddes hur man på bästa sätt ska kunna hantera bevisföring, utbilda inspektörer och identifiera laboratorier som ska kunna utföra undersökningarna. (Många av de laboratorier i utvecklingsländer som testar matkvalitet skulle även kunna utrustas för att utföra kriminaltekniska kontroller.)

Gruppen enades också om att fungera som ett vägledande referensnätverk inom FAO vilket kan utnyttjas av myndigheter världen över.

Enligt Kuruc kan fisk identifieras korrekt om proverna hanteras på rätt sätt, kommer till rätt laboratorier och kontrolleras med hjälp av kriminaltekniska metoder. Vidare menar hon att tanken är att hjälpa länder som inte har tillgång till sådan utrustning, så att även dessa ska kunna identifiera och åtala fusk.

Läs mer:

FAO:s workshop om kriminaltekniska metoder för övervakning av fisk- och skaldjursbranschen

FAO:s avdelning för fiske och vattenbruk

Artikel om USA:s marina kriminaltekniska laboratorium (extern länk)