Kriminalvården

Kriminalvården inleder ADHD-projekt

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 16:41 CET

Projekt ska ge svar på om behandling av ADHD minskar risken för återfall i missbruk och brott.

I höst inleder Kriminalvården en satsning som ska leda till en bättre behandling av lagöverträdare med ADHD-problematik. Undersökningar och enkäter tyder på att så många som en fjärdedel av de intagna i kriminalvården har vuxen-ADHD, och ungefär hälften har haft ADHD i barndomen.

Samtidigt är det belagt att ADHD i barndomen, särskilt i kombination med uppförandestörning, ökar risken för kriminalitet och missbruk från tonåren och framåt.
"Kostar mycket"

- Det här är en grupp intagna som många har gett upp hoppet om, och som kostar samhället mycket i både pengar och mänskligt lidande, säger projektledare Lena Karlsson på Kriminalvårdens huvudkontor.

Därför genomför nu Kriminalvården och Stockholms läns landsting ett projekt med behandling av 54 män som står i begrepp att friges från anstalten Håga utanför Södertälje.

- Undersökningar och de få kliniska erfarenheter som redan finns i svensk kriminalvård visar dramatiskt förbättrad funktion hos intagna som fått behandling på korrekt indikation, säger Stefan Skagerberg, medicinsk rådgivare på Kriminalvårdens huvudkontor.

- Det handlar bland annat om minskad aggressivitet och större förmåga att delta i arbete eller programverksamhet, säger han.
Behandlas vid frigivning

Projektet på Håga ska nu också ge svar på om behandling minskar risken för återfall i missbruk och brott efter frigivningen. Behandlingen påbörjas strax före frigivningen och pågår i 24 veckor.

Under projekttiden efter frigivningen ska patienterna besöka läkare två gånger i veckan för provtagning. Jämte medicinering ingår också individuell samtalsbehandling med inriktning på ADHD och missbruk.

Inför projektet har läkare varit på plats på Håga och identifierat patienter tillsammans med personalen på fängelset. Personalen har också fått speciell utbildning om ADHD. De intagna som deltar i projektet har alla ordnat boende efter frigivningen och är motiverade.
Bättre frigivning

Eftersom utredning och behandling ska ske i nära samråd med den läkare som ska sköta patienten efter frigivningen, innebär behandlingen också bättre frigivningsplanering och samarbete mellan Kriminalvården och sjukvården.

Projekttiden beräknas totalt till två år.
Mer om ”Håga-projektet”:

* De 54 män som deltar i projektet medicineras med Concerta, som visserligen är ett narkotikaklassat läkemedel (centralstimulantia) men som inte har någon större missbrukspotential. Läkemedlet är standardbehandling för barn och ungdom och används också alltmer för vuxna.
* Under tiden i anstalt är klienten drogfri och motiverad, vilket är gynnsamt behandlings- och utredningsmässigt.
* Dessa kontrollerade former utesluter överkonsumtion av läkemedlet och ger möjlighet att hitta rätt dos genom täta observationer i kombination med den intagnes egna rapporter om behandlingseffekter och biverkningar.
* Anstalten Håga är en sluten anstalt med 64 platser. De intagna är dömda till kortare fängelsestraff (upp till två år).