Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Kriminalvården tar hjälp av kvinnojourer

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2013 18:00 CEST

Kriminalvården och Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, har ingått ett unikt samarbete kring att leda samtal med frihetsberövade föräldrar, med start på anstalterna Högsbo och Sagsjön utanför Göteborg. 

Det är första gången på sju år som Kriminalvården tar ett steg mot att förändra både arbetsmetoder och innehåll i ordinarie föräldracirklar. Nytt fokus är föräldrars våld ur barnens perspektiv. Idag släpps en rapport som beskriver de brottsförebyggande resultaten av samtalen.

Torsdag 4 juli kl. 15.30-17.30 arrangerade SKR ett seminarium i Almedalen med rubriken: (O)synliggörandet av barn i kriminalpolitiken, där bl.a. samarbetet med Kriminalvården presenteras, och en av samtalsledarna berättar om att möta frihetsberövade pappor. http://www.kvinnojouren.se/barnperspektiv-i-kriminalpolitiken

– Vår erfarenhet är att fäder i fängelse abdikerar från föräldraskapet och tänker att det är bättre för barnet om de inte har kontakt med honom eller henne. Där kan vi hjälpa till och se till att de intagna kan stötta varandra i detta. Vår uppgift nu är att se till att de goda idéer som ofta börjar lokalt, blir till ett genomgripande arbete. Tack SKR för att ni lyfter det här perspektivet, avslutade Nils Öberg, Generaldirektör, Kriminalvården, på seminariet. 

Tydliga brottsförebyggande resultat
Både deltagarna och cirkelledarna har sett ett tydligt brottsförebyggande resultat av de nya föräldracirklarna. Genom samtal och övningar har deltagarna fått insikt i hur våld i nära relationer påverkar barnen. Flera vittnar om att de fått viljan att förändra sina liv ur ett långsiktigt perspektiv.

– Mitt mål nu när jag kommer ut är att skaffa mig ett arbete och en bostad så att mina barn kan få varsin nyckel. Jag känner att jag har stark tilltro att det kommer bli så också, säger en deltagare.

De kvinnliga deltagarna hade ett större behov av att samtala om våld ur ett brottsofferperspektiv jämfört med männen, som hade ett större behov av att få förståelse för barns utveckling. Ingen gruppdelatagare gav uttryck för att det varit svårt att tala om våld och utsatthet i motsats till samtalsledarnas farhågor. Flera deltagare har beskrivit samtalen som att det var tungt men positivt, eftersom de gav information om hur barn faktiskt upplever våld.

Bakgrund
SKR blev hösten 2012 inbjuden av Kriminalvården för att vara med i utvecklingen av den ordinarie föräldrautbildningen, utifrån SKR:s kunskap om barns upplevelser av våld i nära relationer, och erfarenheter av att arbeta våldsförebyggande med föräldrar. Tillsammans genomförde man två föräldracirklar – en för män och en för kvinnor – på anstalterna Sagsjön och Högsbo utanför Göteborg. SKR bidrog med ett tillvägagångssätt som i forskning kallas Good Life Model, GLM. Genom den positiva utgångspunkten har man motiverat deltagarna att de har en förmåga och kapacitet att förändra sina liv. Föräldracirklarna utgår från SKR:s metod Ur barnens perspektiv som lanserades 2012. 

– Där här är allvar, konkret och livsviktigt. Det är våra barn vi pratar om. Jag har gått alla andra program inom Kriminalvården, men det här det enda program jag har tagit till mig, säger en deltagare.

Barnrätt över föräldrarätt
Ramen för föräldracirklarna har varit att barnen behöver sina föräldrar. SKR menar dock att föräldrar i vissa fall inte är bra för sina barn och då inte bör uppmuntras att träffa dem. Det kan handla om fall där föräldern är dömd för kvinnofridsbrott eller sexuella övergrepp.

– I Sverige är föräldrarätten stark, men det är viktigt att alltid se till barnens bästa. Det innebär att även om man arbetar för att stärka en vuxen i sitt föräldraskap ska man inte alltid uppmuntra till kontakt med barnet om det själv inte vill, säger Carina Ohlsson, ordförande SKR.

Fortsättning 
SKR har tagit fram en rapport som beskriver upplägget och genomförandet av föräldracirklarna. Se bilaga. Som resultat av pilotprojektet diskuterar Kriminalvården att inkludera våld ur barnens perspektiv när föräldracirklarna uppdateras under hösten 2014. På Almedalen arrangerar SKR seminariet (O)synliggörandet av barn i kriminalpolitiken, där bland annat erfarenheterna från föräldracirklarna inom Kriminalvården kommer att presenteras. Medverkar gör bland andra Kriminalvårdens Generaldirektör Nils Öberg. 
https://www.facebook.com/events/1388450318036642/?ref=22

– Barns perspektiv på föräldrars våld har tidigare saknats inom Kriminalvården. Därför är vi väldigt glada över vårt samarbete och att erfarenheterna från pilotprojektet ser ut att implementeras i ordinarie verksamhet, säger Carina Ohlsson, ordförande SKR.

Ladda ned rapporten. 


Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) samlar över 100 kvinnojourertjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

För frågor och research kontakta:

Kommunikatör och pressekreterare 
Céline Giertta, celine.giertta@kvinnojouren.se
tel: 08-6426401, 0733-260826 eller Emma Söderström,emma.soderstrom@kvinnojouren.se, tel: 0735-363565

För intervjuer kontakta 
SKR:s ordförande

Carina Ohlsson, carina.ohlsson@kvinnojouren.se, 0703-439630. 

Besök oss på www.kvinnojouren.se