Kriminalvården

Kriminalvårdens officiella statistik 2002

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2003 17:00 CEST

Kriminalvårdens officiella statistik (Kos) 2002 präglas av den ökade klienttillströmningen.

Kriminalvårdens officiella statistik (Kos) är en publikation som på ett samlat sätt speglar kriminalvårdens omfattande och variationsrika verksamhet med grenarna anstalt, frivård, häkte och transporttjänst. I Kos belyser man också bland annat kriminalvårdens nämnder, nordisk statistik samt europeiska jämförelser.

På anstaltssidan ökade antalet klienter kraftigt under år 2002. Totalt nyintogs 10.173 klienter. Det var 856 fler än år 2001. Som jämförelse kan nämnas att ökningen av antalet nyintagna mellan åren 2000 och 2001 var 139. Även antalet laga kraftvunna domar ökade från 12.075 år 2001 till 13.281 under 2002. Av de utdömda fängelsestraffen är det de på ett år eller mer som ökar mest. Under 2002 hade 20,7 procent av de 10.173 som nyintogs i anstalt ådömts fängelse på ett år eller mer. Motsvarande siffra för år 1998 var 16,7 procent.

Frivårdsklienter ökar mest
Vid landets häkten fortsätter medelbeläggningen att öka. 2002 var medelbeläggningen 1.652, vilket var 145 fler än 2001 och hela 388 fler jämfört med år 1998. Beläggningstrycket på häktena var mycket hårt och medelbeläggningen var 98 procent, vilket var åtta respektive fyra procentenheter mer jämfört med åren 2000 och 2001.

Det genomsnittliga antalet frivårdsklienter var 2002 drygt 1.000 fler än 2001. Mest ökade klienter ådömda villkorlig dom med samhällstjänst. Jämfört med år 2001 ökade dessa med

Elektronisk övervakning minskar
24 procent 2002. Endast klienter med elektronisk intensivövervakning minskade i antal under 2002. Från i genomsnitt 202 klienter 2001 till 182 år 2002. Även antalet personutredningar steg. Under 2002 utfördes 25.234 PU, vilket var 1.255 fler än år 2001. Liksom tidigare år utfördes drygt 90 procent av utredningarna av frivårdspersonal.

36.601 personer transporterade
För Transporttjänsten ökade antalet transporterade personer både i inrikes- och utrikesverksamheten. Störst var ökningen i utrikesverksamheten, där antalet transporterade personer ökade med 12,9 procent till 2.932. I inrikesverksamheten transporterades totalt 36.601, plus 2,7 procent eller plus 956 personer.

För kriminalvården totalt visade personalstatistiken på ett trendbrott 2002 när den arbetade tiden ökade med 370 årsarbetskrafter jämfört med 2001. Personalresursen var under 2002 den högsta under de fem senaste åren. Det större personalbehovet är en följd av att antalet medelbeläggningar på anstalt och häkte.

För hela rapporten, se www.kvv.se