Nättidningen Payback / Payback Sverige

Kriminella mc-gäng?? “Ingen har åkt fast. Ingen har någon dom på sig och ändå talar man om förbud mot mc-klubben??” Del 1

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 16:43 CEST


Polisen har skapat en masshysteri kring mc-klubbar som saknar all form av verklighetsförankring vilket det faktum att kriminaliseringskampanjen inleddes redan innan mc-klubbsmedlemmar hade en enda dom emot sig direkt bevisar!

Vi kommer under en tid framöver att publicera texter kring polisens- och medias påhittade begrepp “kriminella mc-gäng”. För att påvisa begreppets orättfärdighet, för att titta på juridiken kring begreppet, kolla upp vad polisen har för belägg i sak, titta på medias roll samt resonera lite mer filosofiskt kring saken. Vad är väl då bättre än att börja från början och gå tillbaka till den exakta händelsen där polisen kan sägas inledde kampanjen för att måla upp den för deras del ack så lönsamma fantombilden av ett bikermonster. 

Beviset för att polisens bikerjakt inte har någonting med kriminalitet att göra

3 år före att Dirty Dräggels MC blev Hells Angels MC i Sverige och två år före att Rowdies MC blev Hells Angels MC i Norge uppträdde dåvarande Rikspolischefen Björn Eriksson i TV-programmet 20.00, under 1990.

3.17 in i programmet frågar programledaren rikspolischefen följande: Bland de här medlemmarna i Dirty Dräggels MC finns det inga som åkt fast för någonting. Det finns inga domar emot dom alls. Ändå talar man om att förbjuda dom?

Polisen startade således bikerjakten då inte enda medlem hade någon dom emot sig. Här är upphovet på bikerjakten i Skandinavien och den jakten har således inte någonting alls med kriminalitet att göra. Bikermonstret skapades av polisen uteslutande för att få ökade resurser i form av ett utökat antal anställda och mer pengar till verksamheten. Lyssna på ljudfilen!

Och anledningen var att FBI och den högst oseriösa journalisten Yves Lavigne under 1989 genomförde en föreläsningsturné i Sverige för polisanställda.

Peter Schjerva för Payback Sverige (www.payback.name)

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name