Krinova Incubator & Science Park

Krinova arrangerar Food Hack 2019 tillsammans med forskningsrådet Formas

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2018 11:19 CET

Forskningsrådet Formas, som finansierar forskning för hållbar utveckling, blir medarrangör till Krinova Incubator & Science Park för Food Hack i mars 2019. Food Hack är en internationell innovationstävling som pågår i 48 timmar. Tävlingen vänder sig till människor med olika profession och bakgrund som delar drivkraften att skapa innovativa lösningar för hur vi på ett hållbart sätt kan producera, distribuera och konsumera vår mat.

- Genom att vara med och arrangera Food Hack stärker vi vårt arbete med innovation, digitalisering och nyttiggörandet av forskningen. Samarbetet med Krinova gör också att vi når ut till nya målgrupper och främjar samverkan mellan olika typer av aktörer. Vilket i sin tur kan leda till nya hållbara lösningar som hjälper oss i strävan mot de globala hållbarhetsmålen, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Temat för kommande års Food Hack är kopplade till Agenda 2030 och är tänkt att inspirera till hållbara produkter och tjänster som tar oss närmare FN:s globala hållbarhetsmål. En komplex utmaning i samhället är hur människors tillgång till mat, vatten och förnybar energi ska säkerställas samtidigt som vi bevarar balanserade ekosystem, biologisk mångfald samt stabila och jämlika samhällen.

När Food Hack går av stapeln 15 – 17 mars 2019 blir det femte året som Krinova arrangerar innovationstävlingen, det senaste hacket lockade deltagare från mer än 25 länder.

- Food Hack är nu inne på sitt femte år. Vi är glada att se hur det ständigt utvecklas. Samarbetet med Formas är något som hela innovationssverige kan dra nytta av. Vi hoppas att så många som möjligt från våra systermiljöer och livsmedelsnoder runt om i landet tar chansen och skickar deltagare, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd på Krinova Incubator & Science Park.

Lärdomar och erfarenheter kring Food Hack som verktyg för innovation kommer att spridas via en digital plattform som snart lanseras. Detta är en del av det nationella uppdraget Foodinova som Krinova driver tillsammans med Inkubera och ett 20-tal projektpartners. Foodinova finansieras av Vinnova och är en del av förverkligandet av den nationella livsmedelsstrategin.

För mer information kontakta:

Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park,0708291434, charlotte@krinova.se

Elisabet Blomberg, Kommunikationschef Formas, 0722334004,

Elisabet.blomberg@formas.se

FORMAS

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi arbetar med forskningsfinansiering, strategi, utvärdering och analys samt med forskningskommunikation. Läs mer.

Krinova Incubator & Science Park

Krinova Incubator & Science Park erbjuder en kreativ tillväxtmiljö med stöd i utvecklings- och innovationsarbete, möteslokaler och flexibla kontorslokaler. I Krinovas uppdrag ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer och innovationer. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa drivs samarbeten och projekt såväl på lokal, regional som internationell nivå. Krinova ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad.