Krinova Incubator & Science Park

Krinova stärker samarbetet kring Östersjön med ny finansiering

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2018 08:15 CET

Krinova Incubator & Science Park satsar på fler samarbeten på andra sidan Östersjön. Med utgångspunkt från matområdet inleder Krinova ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med partners i Polen och Litauen. 

- Vi har flera samarbeten med länder kring södra Östersjön kopplat till miljöområdet. Nu stärker vi samarbetet även inom livsmedelsområdet. En del i erfarenhetsutbytet är att arbeta med hur vi kan skapa, utveckla och internationalisera olika matevenemang. Vi ser fram emot att detta inledande samarbete ska leda till flera spännande gemensamma utvecklingsprojekt över Östersjön, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park.

Ur ett historiskt perspektiv, fram till andra världskriget, var samarbeten kring Östersjön mycket levande genom arbetskrafts-, kultur- och handelsutbyte. EU-medlemskap innebär nya möjligheter att ta bort de skillnader som både ekonomiskt och mentalt sedan dess har delat Östersjöländerna.

Projektet som bär namnet ”South Baltic Food Innovation Culture Actors ” är ett EU-projekt finansierat av Södra Östersjöprogrammet. Krinova är projektägare och den sammanhållande organisationen i partnerskapet. Finansieringen är på 3,8 MKR fördelat på knappt två år. De andra tre parterna i projektet är den polska kommunen Czarna Dąbrówka, som har arbetat mycket med evenemang, Östersjökulturcentrum i Gdańsk, samt en organisation i Litauen, Rietavas Business and Information Centre, som stöttar småföretag på landsbygden. Bland associerade partners finns föreningar och kommuner från landsbygden i Sverige, Polen och Litauen.

I projektet ska många olika lokala aktörer involveras. Tillsammans utgör de en bred bas för erfarenhetsutbyte och möjlighet att utveckla nya kunskaper och synergier som ska leda till nya internationella projekt och sektoröverskridande samarbeten.

I projektet kommer man bl a att arbeta med ”Food Culture Stories”, berättelser som lyfter fram respektive områdes historia och kultur, för att synliggöra mattraditioner och dess rötter. Ambitionen är att också berätta nya gemensamma historier som hjälper till att kulturellt förankra matinnovationer i gamla och nya traditioner.

Projektets kick-off sker i slutet på januari, i samband med Greater CPH Foodhack på Krinova. Projektdeltagarna kommer att besöka både evenemanget och lokala aktörer runt Kristianstad.

För mer information:

Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park 0708291434, charlotte@krinova.se

Iwona Slojka, projektkoordinator 0734292399, iwona@krinova.se

Krinova Incubator & Science Park

Krinova Incubator & Science Park erbjuder en kreativ tillväxtmiljö med stöd i utvecklings- och innovationsarbete, möteslokaler och flexibla kontorslokaler. I Krinovas uppdrag ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer och innovationer. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa drivs samarbeten och projekt såväl på lokal, regional som internationell nivå. Krinova ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad.