Krinova Incubator & Science Park

Krinova stärker utvecklingsstödet till företag

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2018 08:45 CET

Vid Krinova AB:s bolagstämma 26 februari fastställdes bolagets bokslut. Inflödet av företag eller embryon till företag till Krinovas innovationsarena har aldrig varit större. Under året sattes också rekord i antal hyresgäster och i antalet besöker på mötesplatsen. Krinova har heller aldrig tidigare drivit så många och stora projekt. 

Omsättningen för 2017 landade på 14,6 miljoner kronor. Men det verkliga resultatet av Krinovas verksamhet är det som sker i form av tillväxt i företag och ökad attraktionskraft för Skåne och nordöstra Skåne.

Under 2017 startade flera stora projekt. Ett av dem är TÖS-projektet (Tillväxt Östra Skåne) där Krinova arbetar med att stärka innovationsförmågan i 50 bolag i 12 kommuner i östra Skåne.

Tack vare finansieringen från Region Skåne och Kristianstads kommun, som blev klar i fjol, kan nu Krinova skala upp utvecklings- och innovationsstödet till matföretag i hela Skåne. Krinova har sedan drygt 10 år arbetet med att ge skånska matföretag stöd men kan nu erbjuda stöd till ännu fler företag. Krinova fick också i december uppdraget att bli motor i en nationell satsning på livsmedelsområdet finansierad av Vinnova. Satsningen är en del i regeringens åtgärdspaket för stärkt konkurrenskraft i livsmedelskedjan med fokus på innovationsarbete och inkubation. Tillsammans med Inkubera i Örebro och 20 partners kommer Krinova via en plattform dela med sig av den kunskap och de verktyg, samt processer man redan byggt upp och som kommer att utvecklas inom partnerskapet. Målet är att underlätta för fler regionala matinkubatorer och innovationsarenor att etableras i landet för framgångsrik inkubation av matföretag.

Under fjolåret kom ytterligare 147 företag eller embryon till företag (IBO - Innovation Business Objects) till Krinovas innovationsarena. Det är en ökning med närmare 40 % jämfört med året innan. Glädjande är att det i princip är lika många män som kvinnor i ledande befattningar bland Krinovas IBO.

I mitten av hösten passerade Krinova hundrastrecket i antal hyresgäster. Vid årsskiftet fanns 107 företag på Krinova. Det har varit ett framgångsrikt år även för många av Krinovas hyresgäster. AceIQ är ett framstående exempel. De är det första företaget någonsin från Sverige som nominerats till Citrix Innovation Award, ett innovationspris för IT-lösningar. Flera av företagen har också nyanställt och fått genombrott på nya marknader.

Men det är inte bara hyresgäster som fyllt byggnaderna på Krinova. Det sattes även rekord i antal besökare. Närmare 26 000 besökare har under året deltagit i över 1 400 möten, aktiviteter och konferenser.

- De besökare, hyresgäster och företag som strömmat till Krinova under fjolåret visar tydligt den betydelse som Krinova har som mötesplats, säger Martin Johansson, styrelseordförande i Krinova.

I samband med Krinovas bolagsstämman fick styrelsen två nya medlemmar, Caroline Georgson, chef Avdelningen för externa relationer på Högskolan Kristianstad, samt Karl-Philip Barakate, näringslivsutvecklare på Region Skåne med fokus på bl a inkubatorer och science parks.

För mer information:

Martin Johansson, styrelse ordf Krinova Incubator & Science Park, 0733-822232, martin@krinova.se

Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park,0708-291434, charlotte@krinova.se

Krinova Incubator & Science Park

Krinova Incubator & Science Park erbjuder en kreativ tillväxtmiljö med stöd i utvecklings- och innovationsarbete, möteslokaler och flexibla kontorslokaler. I Krinovas uppdrag ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer och innovationer. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa drivs samarbeten och projekt såväl på lokal, regional som internationell nivå. Krinova ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad.