IOGT-NTO

KRIS får sju miljoner till ungdomsprojekt

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 10:17 CET

Projektet är ett av de största Allmänna Arvsfonden någonsin beviljat. Det är ett treårigt projekt som syftar till att skapa goda förutsättningar för ungdomar att komma tillbaka till ett drogfritt och hederligt liv efter avtjänat straff.KRIS har med goda resultat genomfört ett förstudieprojekt under 2006. I förstudien har unga människor som lämnat sitt kriminella liv bakom sig startat upp ungdomsverksamhet, UngaKRIS, på sex orter i landet. Under tre år ska man nu bygga ut UngaKRIS över hela landet för att ge människor mellan 13-25 år ett alternativ till missbruk och kriminalitet samt förebygga återfall genom att skapa hållbara sociala nätverk.Unga KRIS består av ungdomar som helt tagit avstånd från kriminalitet och droger, inklusive alkohol. En viktig del i ungdomsverksamheten är att man besöker olika institutioner för att motivera fler ungdomar till ett hederligt och drogfritt liv. Dessutom anordnas olika sociala aktiviteter.Unga KRIS arbetar både preventivt med motivation och med eftervård efter vistelser på behandlingshem.”Vårt yttersta mål är att ingen någonsin testar den där första drogen. Genom att vi som arbetar i UngaKRIS kan vittna om baksidan av droger och kriminalitet, hoppas vi kunna få ungdomar att fatta att det inte är någon gyllene väg att vandra”, säger Richard Zamani, projektledare UngaKRIS.KRIS har med framgång byggt upp besöksverksamhet på Kriminalvårdens anstalter. UngaKRIS arbetar för att bli lika självklara och framgångsrika när det gäller att knyta upp kontakter med unga på s.k.SiS-anstalter (Statens institutionsstyrelser), där socialtjänsten placerar unga med missbruksproblem.”Med oss kan man identifiera sig. Vi är inga medelålders tjänstemän, utan unga som både knarkat och levt kriminellt. Det gör oss trovärdiga när vi säger att livet faktiskt kan både funka och vara kul även utan brott och knark.”, fortsätter Richard Zamani.Unga KRIS råden anordnar drogfria lokala aktiviteter som är öppna för alla

ungdomar mellan 13 och 25 år.Slutmålet med projektet är att det ska ha startas fyra regionala Unga KRIS-råd i landet, att det UngaKRIS ska finnas på minst 14 lokala KRIS-föreningar och att fler ska vara på gång att starta upp.

”Vi är oerhört glada för det stora förtroende Allmänna Arvsfonden visar oss genom att tilldela oss medel till ett så stort och viktigt projekt. Vi har kämpat i nio år för att hjälpa personer som vill lämna ett trassligt liv bakom sig. Det här är ett kvitto på att vi är framgångsrika i vårt arbete”, säger Peter Söderlund, nationell samordnare i KRIS.

För mer information, vänligen kontakta:Richard Zamani, projektledare UngaKRIS
Telefon 0736-889979

E-post: Richard.zamani@kris.a.sePeter Söderlund, nationell samordnare, KRIS

Telefon: 0704-61 22 47

E-post: nationell.samordnare@kris.a.se

Lena Ludwigs, projektkoordinator UngaKRIS
Telefon 0736-889903

E-post: lena.ludwigs@kris.a.seLäs mer om UngaKRIS: www.ungakris.com

Läs mer om KRIS på: www.kris.a.se

Om KRIS:

KRIS, Kriminellas Revansch i Samhället är en ideell förening där före detta missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. Föreningen bedriver verksamhet som boendeverksamhet, kurs- & utbildningsverksamhet, ungdomsverksamhet, kultur&fritidsaktiviteter, uppsökande verksamhet på anstalt, muckhämtning och olika projektverksamheter. KRIS startade 1997 och idag finns föreningen på 25 orter i Sverige och dessutom i Ryssland, Danmark och Finland. Läs mer på www.kris.a.se.