Njurförbundet

Kris för dialysen i Skåne

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2015 06:15 CEST

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, uttalar här sin syn om dialyssituationen inom Region Skåne:

Den rödgröna majoriteten i Region Skåne vill stänga den välfungerande Heleneholmsdialysen i Malmö och flytta samtliga patienter till Skånes Universitetssjukhus (Sus). Ärendet har uppmärksammats i flera skånemedier där det framkommit felaktigheter som inte kan stå oemotsagt.

Dialys är en livsuppehållande behandling när njurarna inte längre fungerar och som patienten får 3 – 4 gånger per vecka under flera timmar. Cirka 4 000 har dialys i Sverige. Mindre än en femtedel bedöms ha medicinska förutsättningar att klara en transplantation. Övriga drygt 80 procent är hänvisade till dialys till livets slut.

Det är mycket märkligt att Sus tror sig kunna ta över Helenholmsdialysen och flytta patienterna samtidigt som man inte med säkerhet kan upprätthålla full kapacitet i den befintliga dialysverksamheten.

Idag har Sus en allvarlig brist på utbildade dialyssköterskor som kan komma att innebära att kvaliteten försämras genom förkortade dialystider och färre dialystillfällen. En helt oacceptabel situation som riskerar patientsäkerheten, patienternas hälsa och livskvalitet.

I förslaget till Regionstyrelsen åberopas brist på sammanhållna vårdkedjor samt nya åtgärder vid Sus som eventuellt kan få effekt någon gång i framtiden. Sammanhållna vårdkedjor fungerar inte idag inom den offentliga vården. Det bevisas inte minst av det tragiska dödsfallet i Lund nyligen då en njursjuk flykting inte fick vård.

Utredningar då någon närstående vill donera en njure kan ta ett år i anspråk. Utredning om en patient bedöms kunna klara en njurtransplantation utförs oftast alldeles försent, långt efter att patienten påbörjat dialys. Det spelar inte någon roll om patienten får dialys av en privat utförare eller inte. Det handlar enbart om vad beställarna har skrivit in i avtalet om samverkan med den offentliga vården.

Det är allvarligt att de ideologiska krafterna har tagit över så starkt inom Region Skåne att man missat efterhöra vad den viktigaste parten, de berörda patienterna och Njurförbundet, vill. Då anställda i ett företag tvingas byta jobb eller sägas upp krävs alltid MBL-förhandlingar. De 48 patienter som behandlas på Heleneholmsdialysen har man istället valt att köra över.

Mångfald och konkurrens skapar incitament för kvalitetsförbättringar. De privata utförarna inom dialysområdet i Sverige har visat sig driva på utvecklingen och ligger i framkant då det gäller att uppfylla kvalitetsmålen. Något som även fått den offentliga vården att hänga på och förbättra sina resultat.

Det är mycket allvarligt att politiken segrat över förnuftet mot den lilla människan vilket nu håller på att ske i Malmö. Jag hoppas att Regionstyrelsen tar sitt förnuft till fånga den 4 juni och avslår förslaget om nedläggning av Helenholmsdialysen.

Håkan Hedman

Förbundsordförande i Njurförbundet

För ytterligare information eller kommentarer, kontakta gärna förbundsordförande Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70, eller hakan.hedman@njurforbundet.se

Njurförbundet är en patientorganisation som företräder alla som har njursvikt, dialys eller är njurtransplanterade. Inom förbundet finns 14 rikstäckande regionföreningar med tillsammans cirka 4 300 medlemmar