Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kris i trädgårdsbranschen!

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2015 14:29 CEST

Svenska kyrkan hör till de stora arbetsgivare som har anledning att känna oro inför bristen på arbetskraft inom den gröna sektorn. Bilden: Häckar på Svanhals kyrkogård.
Foto: Maria Svensk/IKON

En skriande brist på arbetskraft hotar inom trädgårdsbranschen de närmsta åren. Det visar en ny rapport från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rapporten diskuteras av politiker och sakkunniga under Almedalsveckan i Visby.

Trädgårdsbranschen är i dag en expansiv bransch. Dels finns ett stadigt ökande intresse för trädgårdsskötsel och närodling – dels kommer det att krävas gröna lösningar i större skala för att klara framtidens klimatutmaningar.

Arbetsmarknaden är med andra ord ljus för den som vill jobba med såväl traditionellt trädgårdsarbete som med nyskapande kreativa lösningar. Men samtidigt är intresset för att utbilda sig inom denna framtidsbransch alarmerande lågt. I dag gapar utbildningsplatser på många håll tomma och skolor tvingas lägga ned. Högt räknat utbildas 150 personer per år i landet – samtidigt som hela sektorn behöver anställa minst 2500 personer de närmaste åren.

Det akuta läget beskrivs i rapporten Kris i trädgårdsbranschen, som tagits fram av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Svenska kyrkan hör till de stora arbetsgivare inom sektorn som har anledning att känna oro inför framtiden.

- Vi står inför stora pensionsavgångar bland kyrkogårdsarbetare de kommande åren. Samtidigt finns stora behov och ambitiösa planer när det gäller utveckling av våra kyrkogårdar och gröna rum. Som arbetsgivare är vi bekymrade över bristen på utbildad personal, säger Helén Källholm, vd för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Rapporten Kris i trädgårdsbranschen gör en grundlig genomgång av dagens situation, och pekar på en rad snabba åtgärder som nu behövs, till exempel:

* Gör om utbildningssystemet så att det blir lättare att byta yrke till trädgårdssektorn. Dagens stelbenta system stänger ute i princip alla som gått gymnasiet från att senare studera på en yrkesinriktad gymnasielinje.

* Ge Jordbruksverket huvudansvaret för hela den gröna sektorn, inklusive trädgårdsbranschen. I dag finns ingen myndighet med totalansvar över sektorn.

* Arbetsgivare, studievägledare och andra intressenter måste bli bättre på att marknadsföra och väcka intresse för trädgårdsbranschen som den framtidsbransch den är.

Rapporten Kris i trädgårdsbranschen presenteras och diskuteras i en panel med politiker och representanter för branschen 30 juni vid ett seminarium under Almedalsveckan i Visby.

KONTAKTPERSONER:
Helén Källholm, vd, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
08-737 72 06
Lotta Persson, kommunikatör, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
08-737 72 07


Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i Almedalen 2015:

Lunchseminarium: Kris i trädgårdsbranschen!
Den gröna sektorn ropar efter kvalificerad arbetskraft. Men allt färre söker till de utbildningsplatser som finns. Nu manar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation till krafttag för att vända denna utveckling.
Tid: tisdag 30 juni kl. 12.00-12.45
Plats: Kilgränd 30, Visby
Medverkande: Betty Malmberg (M), utbildningsutskottet, Mona Finnström, VD Fastigo, Per Fermvik, rektor vid naturbruksgymnasiet Öknaskolan, Pernilla Johansson, stadsträdgårdsmästare i Visby samt Staffan Lundstedt, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Fria eller fälla? Vandring i Visby
Vad avgör om ett träd ska fällas eller finnas kvar? Följ med på vandring genom några av Visbys alléer och kyrkogårdar. Vandringen vänder sig till alla som är nyfikna på värderingen av träd i det offentliga rummet.
Tid: onsdag 1 juli kl 15.30 samt torsdag 2 juli kl. 17.00 Längd: Ca 45 minuter
Samling: Söderport, porten i Visby ringmur vid Södertorg
Ciceroner: Fabian Mebus, RAÄ, samt Eva Grönwall, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Testa dina kunskaper – gissa ogräset – vinn en bok!
Tisdag 30 juni-torsdag 2 juli kl. 11.00-13.00
Plats: Blockgränd 5, Visby

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare