AFA Försäkring

Kris & Konsekvens - ny temaserie startar idag på Suntliv.nu

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 15:30 CEST

De nattsvarta rapporterna duggar tätt. Det blir uppsägningar i kommuner och landsting, det är de flesta ense om. Dessutom försvinner många tjänster när vikariat inte återbesätts och genom så kallad naturlig avgång.

Vi får gå tillbaka till den ekonomiska krisen på 90-talet för att se något liknande. Då försvann minst 100.000 jobb från den offentliga sektorn. Efter de neddragningarna som gjordes då steg sjuktalen brant och särskilt kvinnor i kommuner och landsting drabbades av psykisk ohälsa. En orsak var att de som hade kvar jobbet fick göra mer. Vi fick vänja oss vid begrepp som att "gå in i väggen" och "bli utbränd".

Vad lärde vi oss av förra gången? Hur känns det att behöva säga upp en medarbetare? Att få besked om att man måste gå? Vad händer om jag blir uppsagd?
Hur ska de som blir kvar klara jobben och hälsan?

I en krönika beskriver Sven-Inge Arnell, tidigare kommundirektör i Finspång, när han sa upp sig i protest mot kommunstyrelsens besparingskrav och de personalneddragningar de skulle leda till. "Kommunerna måste visa att de är trygga arbetsgivare", skriver han.

Suntliv.nu är en webbplats om arbetsmiljö och hälsa för kommuner, landsting, regioner och Pacta företag. Webbplatsen drivs av AFA Försäkring på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal, OFR och SACO. www.suntliv.nu

För ytterligare information kontakta:
Rolf Eriksson, pressansvarig AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77

AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av verksamheten ärockså att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Även parterna inom kommun- och landstingssektorn har givit oss i uppdrag att förvalta vissa avtalsförsäkringar. www.afaforsakring.se