Skandia

Krisåret blev ett toppår - Skandia Livs totalavkastning 16,4 procent

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 11:36 CET

Skandia Livs 1,2 miljoner kunder kan glädjas åt en kapitalavkastning i absolut toppklass. När bolaget summerar 2009 uppgår totalavkastningen till 16,4 procent, vilket är bäst av jämförbara traditionella livbolag.

– Återigen syns styrkan i traditionell förvaltning. Vilka andra sparformer har givit 8,0 procent i snittåterbäring de senaste 15 åren, och samtidigt erbjudit en omfattande garanti, säger Bengt-Åke Fagerman, vd på Skandia Liv.

Genom att välja traditionell livförvaltning i Skandia Liv får spararen tillgång till en portfölj med en bredd och ett djup som är omöjligt för en privatperson att efterlikna. Tack vare ett kapital på 281 miljarder kronor vid utgången av 2009 har Skandia Liv kapacitet att identifiera nischade tillgångsslag och teckna fördelaktiga avtal med leverantörer i hela världen. Långsiktigheten, diversifieringen och riskspridningen är utmärkande för Skandia Livs portfölj.

Allt annat än "traditionell förvaltning"
I år har Skandia Liv fortsatt öka investeringarna i så kallade alternativa placeringar, som infrastruktur, råvaror, onoterade bolag och banklån. Det har varit möjligt eftersom bolaget har en stabil ekonomi, som tillåter satsningar på tillgångar med potentiellt hög värdeutveckling, utan att riskera de garantier som utställts till kunderna.

– En särskilt intressant investering är amerikanska banklån som bidragit till att den utländska låneportföljen stigit 72 procent under året. Den ska ses som en del i Skandia Livs investeringsstrategi där förvaltarna hela tiden försöker agera på extrema värderingslägen i marknaden, säger kapitalförvaltningschef Hans Sterte.

Andra exempel på vältajmade beslut var att öka aktieandelen samt att minska exponeringen mot utländsk valuta när den svenska kronan var som svagast i våras.

För ytterligare information:
Bengt-Åke Fagerman, verkställande direktör, telefon 08-788 21 50
Hans Sterte, kapitalförvaltningschef, telefon 08-788 12 76

Skandia Liv är ett av de ledande livbolagen i Sverige med drygt 1,2 miljoner kunder. Skandia Liv erbjuder prisvärda produkter och tjänster, för sparande med garanti och ekonomisk trygghet, vid pension, sjukdom och dödsfall. Skandia Liv drivs enligt ömsesidiga principer och är ett helägt dotterbolag till Skandia som ingår i Old Mutualkoncernen.