Näringsdepartementet

Krisberedskapsmyndigheten ska ansvara för RAKEL-systemet

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 13:20 CET

Regeringen beslutade i dag att Krisberedskapsmyndigheten (KBM) ska
ansvara för det nya radiokommunikationssystemet för skydds- och
säkerhetsmyndigheter (RAKEL) från den 1 februari 2004.
Ann-Louise Eksborg, generaldirektör för KBM, och Jan Bergqvist,
särskild utredare vid RAKEL-kommittén, säger i ett gemensamt uttalande
att de anser att KBM blir en bra bas för det fortsatta arbetet med
RAKEL.– Det viktigaste nu är att behålla kontinuiteten i verksamheten
och att hålla uppgjord tidsplan. Upphandlingen som pågår kommer att
slutföras som planerat i början av 2004.
Huvuddelen av RAKEL-verksamheten kommer att organiseras i en ny enhet
inom KBM. KBM kommer att ta över personal från RAKEL-kommittén.– KBM
kommer också att arbeta vidare med de nätverk med blivande
RAKEL-användare som kommittén byggt upp. Användarorganisationerna
kommer även i fortsättningen att ha insyn i och inflytande över
utvecklingen av systemet, säger Ann-Louise Eksborg.
Den 4 december godkände riksdagen finansieringsplanen för utbyggnad,
utveckling och förvaltning av RAKEL-systemet under åren 2004-2009.
Systemet beräknas kosta högst 2,3 miljarder kronor. Utbyggnaden sker i
etapper med start i Skåne, Kalmar och Blekinge län.
RAKEL-systemet ska i första hand användas av Polisen, Kust-bevakningen,
Tullverket, lokal och regional krisledning, kommunal räddningstjänst,
ambulanssjukvården och Försvarsmakten.
Mer om RAKEL: www.sou.gov.se/rakel

Mer om KBM: www.krisberedskapsmyndigheten.se

Jan Bergqvist
Särskild utredare
070-343 95 89

Gunilla Georgsson
Informatör
RAKEL
070-218 18 36

Svante Werger
Informationschef Krisberedskapsmyndigheten
073-026 11 72