Näringsdepartementet

Krisberedskapsmyndigheten ska införa radio-kommunikationssystem för skydd och säkerhet (RAKEL)

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 11:52 CET

Regeringen har idag beslutat att Krisberedskapsmyndigheten ska införa,
förvalta och utveckla det gemensamma radiokommunikationssystemet för
skydd och säkerhet (RAKEL-systemet).

RAKEL-systemet kommer att bidra till säkrare och effektivare
räddningsinsatser vid allt från små olyckor till stora katastrofer.
Systemet ger förutsättningar för bättre ledning och samverkan inom och
mellan myndigheter med ansvar för medborgarnas skydd och säkerhet.

Systemets ska i första hand användas av Polisen, Kustbevakningen,
Tullverket, lokal- och regional krisledning, kommunal räddningstjänst,
ambulanssjukvården och Försvarsmakten.

Riksdagen godkände den 4 december regeringens finansieringsplan för
utbyggnad, utveckling och förvaltning av RAKEL-systemet. Utbyggnad av
det rikstäckande systemet ska vara klar 2009 och sker i etapper med
start i Skåne, Kalmar och Blekinge län.

Vid Krisberedskapsmyndigheten införs en särskild delegation med
företrädare för användarorganisationerna med uppgift att bistå
Krisberedskapsmyndigheten i frågor om RAKEL-systemet.

Anna Birgerson
Pressekreterare
Försvarsdepartementet
08-405 25 15
070-388 72 72

Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
Näringsdepartementet
08-405 36 31
070-592 45 46

Björn Hanby
Departementssekreterare Försvarsdepartementet
08-405 06 26

Nils Hertzberg
Departementssekreterare Näringsdepartementet
08-405 23 34