Tieto Sweden AB

Krisberedskapsmyndigheten tecknar ramavtal med TietoEnator

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 10:59 CEST

Krisberedskapsmyndigheten har tecknat ett ramavtal med TietoEnator omfattande ett brett utbud av IT-konsulttjänster. Avtalet, som löper på två år med option på förlängning i ytterligare två år, avser konsulttjänster inom områdena projektledning, systemutveckling och systemförvaltning, samt data- och telekommunikation.

TietoEnators ramavtal med Krisberedskapsmyndigheten stödjer företagets strategi att öka konsultinsatserna inom den statliga sektorn i Sverige.

- Ramavtalet stärker ytterligare TietoEnators position på den statliga marknaden där vi tidigare har tecknat ramavtal med över 20 myndigheter. Detta ramavtal ger oss också underlag för ytterligare förstärkning av vår verksamhet i Mellannorrland. Vi har redan flera kunder inom offentlig sektor här, bland annat Statens Pensionsverk och Riksförsäkrings­verket, säger Jouko Kangas, VD för TietoEnator Government Services.

Bland 40 anbudsgivare var TietoEnator en av de totalt sex breddleverantörer som valdes.

För ytterligare information kontakta:
Per-Erik Lundh, marknadschef, TietoEnator Public & Healthcare, 08-749 83 03, 070-649 83 03
Jouko Kangas, VD TietoEnator Government Services, 08-749 81 62, 070-565 38 44

TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har 13 000 experter i över 20 länder.
www.tietoenator.com