Handelsanställdas förbund

Krisen ger Handels fler medlemmar

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 14:51 CEST


I kölvattnet av den ekonomiska krisen presenterar Handelsanställdas förbund nya medlemssiffror som visar den största medlemsökningen för en enskild månad som förbundet haft sedan januari 2004.

- Det är en fantastisk utveckling som förbundet haft sedan det vände under hösten 2008. Antalet nya medlemmar för mars månad är 691 stycken, vilket är den enskilt högsta ökningen av medlemsantalet på mer än fem år, säger Handels förbundsordförande Lars-Anders Häggström.

Handels har nu ökat sitt medlemsantal fyra av de fem senaste månaderna. Lars-Anders Häggström ser två tydliga orsaker till det här tydliga trendbrottet.

- Ja, vi ska inte glömma att de dåliga tiderna naturligtvis spelar roll för folks inställning till att gå med i facket. När regeringen höjde a-kasseavgiften valde många att lämna såväl fack som a-kassa, eftersom de inte såg någon risk att bli utan jobb. Nu är verkligheten en annan och då ökar förståelsen för vilken styrka det ändå innebär att stå starka tillsammans istället för att kämpa ensam. Folk känner sig utsatta och det finns ändå ett grundmurat förtroende för facket, säger Lars-Anders Häggström.

Ytterligare ett skäl till ökningen som Lars-Anders lyfter fram är Handels idoga arbete med att värva nya medlemmar. Handels har under en längre tid prioriterat medlemsvärvning som en av förbundets viktigaste frågor. Handels storstadsprojekt, uppsökarverksamheten under vecka 6 och alla lokala värvaraktiviteter bär nu frukt.

- Det är tack vare våra medlemmars och förtroendevaldas idoga arbete som vi kan visa upp de här positiva siffrorna. Nu får vi inte luta oss tillbaka och vara nöjda, utan snarare se det här som ett avstamp för en fortsatt positiv medlemsutveckling i framtiden, säger Lars-Anders Häggström och avslutar:

- Vi får inte glömma att alla medlemmar, nya som gamla, har rätt att förvänta sig service. Det ställer stora krav på oss att visa att de gjort ett smart val när de gått med i Handels. Om vi inte visar dem att medlemskapet verkligen är en styrka så kan vi inte räkna med deras stöd i framtiden. Så det är upp till oss själva att se till att medlemsökningen verkligen är en trend och inte bara en dagslända.

Pressekreterare Tomas Ahlbeck
08-412 68 65, 076-766 93 51
tomas.ahlbeck@handels.se
www.handels.se