Ratio

Krishanteringens statskonst

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 09:00 CEST

Kristider är gynnsamma reformtillfällen. Hot om stora förluster gör både beslutsfattare och väljare djärvare och accepterar större risktagande. Frågan är om svenska politiker, oavsett partihemvist, förmår ta tillvara denna möjlighet.

Politiska reformer är svåra att åstadkomma, även när förändringarna gynnar flertalet väljare. Det visar Ratio i forskarrapporten Politikens tröghetsfaktorer som presenteras i Almedalen på torsdagen. Politikens villkor skapar tröghet. Politiskt ansvarstagande och partitaktik drar ofta åt olika håll.

- Det finns flera anledningar att se kriser som särskilt gynnsamma reformtillfällen, konstaterar Peter Santesson-Wilson, statsvetare på Ratio.

- Reformer skapar ofta negativa och konkreta effekter för koncentrerade grupper på kort sikt, medan de positiva effekterna låter vänta på sig, är mer osäkra och svårare att förstå.

- Beslutsfattare försöker därför genomföra politiskt riskabla reformer utan att straffas av väljarna. De kan dölja effekterna för väljarna genom att göra negativa effekter indirekta, gradvisa och utdragna över tid. Då utarmas den politiska debatten.

- Under en kris ökar dock reformmöjligheterna eftersom såväl väljare som valda kan vara beredda att ta större risker. Gamla mentala kartor kan ritas om. Även om tidigare mål och värderingar ligger fast under krisen uppfattas på ett nytt sätt.

- Frågan är i vilken utsträckning krishanteringens statskonst innebär att den möjligheten tillvaratas. Kan krispolitik handla om någonting mer än "politik utan politik"?

Vid seminariet diskuterar Per Schlingmann, partisekreterare (M) och Sven-Erik Österberg riksdagsledamot och gruppledare (S). Rapporten finns att hämta på www.ratio.se

För ytterligare information:
Peter Santesson-Wilson
Statsvetare och fil.dr, Ratio
070-204 29 00
peter.santesson-wilson@ratio.se

Ann-Kari Edenius
Kommunikationschef Ratio
070-992 4920
ann-kari.edenius@ratio.se