Ipsos Sweden

Krismedvetandet i Sverige är borta - optimismen har återvänt

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 09:49 CEST

Tyskland må vara Europas ekonomiska draglok, men det verkar vara Sverige som står för optimismen. På frågan hur pass nöjd invånarna är med landets allmänna utveckling så är Svenskarna  mer nöjda är de tyska medborgare som deltagit i Ipsos-Reuters månatliga undersökning.   I dessa båda länder tycker en majoritet  av medborgarna att utvecklingen ser bra ut för det egna landet. Storbritannien och USA tycks fortfarande vara kvar i en känsla av att krisen fortsätter.

Att optimismen verkar har fått fäste bland svenskarna visar samma undersökning där  vi jämförs med bland annat USA, Storbritannien och Tyskland.  Betydligt fler svenskar ser positivt på det egna landets ekonomiska situation i jämförelse med både Storbritannien och USA där man kan beteckna situationen som nattsvart. Tyskland följer Sverige i den uppåtgående trenden men på en något lägre nivå.

När det gäller arbetsmarknaden visar septembersiffrorna (datainsamling i augusti) en svag uppgång när det gäller känslan av trygghet på arbetsmarknaden. Betydligt färre än under årets första månader upplever att de känner någon som har förlorat sitt arbete.

Ett av de mörka moln som kvarstår är förtroendet för börsen. Däremot är det allt fler som  är benägna att investera i fastigheter.

Ovanstående illustreras med bifogade grafer. Resultaten är hämtade från Ipsos  stora internationella undersökning som månatligen genomförs i 24 länder. Ettusen personer tillfrågas i samtliga länder, så totalt ingår 24 000 världsmedborgare.

Ipsos är världens näst största globala marknadsundersökningsföretag, ägs och förvaltas av
marknadsundersökare som utvärderar marknadspotentialer och tolkar marknadstrender för över
5000 kunder världen över genom att utveckla och testa framväxande eller befintliga produkter
eller tjänster, bygga varumärken, testa reklam, studera publikens reaktioner på olika medier samt
mäter den allmänna opinionen inom olika områden och anseende.
Med över 9100 anställda i helägda bolag i 64 länder, bedriver Ipsos undersökningar inom reklam,
kundlojalitet, marknadsföring, media och offentlig verksamhet. Ipsos erbjuder också prognoser,
modellering, rådgivning samt ett komplett sortiment av anpassade, syndikerade, omnibus,
paneler, och online undersökningsprodukter och tjänster i över 100 länder. Ipsos grundades 1975
av Jean-Marc Lech och Didier Truchot, och är sedan 1999 noterat på den franska börsen. Under
2008 uppgick Ipsos intäkter till € 979.3 miljoner euro. Besök www.ipsos.com eller www.ipsos.se
för mer information om Ipsos erbjudanden och möjligheter.