Länsstyrelsen i Jönköpings län

Krisövning med Frivilliga Flygkåren i Jönköpings län

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 15:56 CEST

Frivilliga Flygkåren, FFK, genomför en omfattande övning den 5-6 september. Deltar i övningen gör bland annat Länsstyrelsen, kommunala räddningstjänster och Polisen. Media hälsas välkomna att ta del av övningen den 5 september.

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation som funnits sedan 1961. Från början var det en del i civilförsvaret. Idag är FFK en resurs för samhället vid svåra störningar. FFK finns organiserad i varje län runt om i landet.

Flyginsatsgruppen genomför en stor övning

FFK:s Flyginsatsgrupp, FIG, genomför en omfattande övning 5-6 september. Deltar i övningen gör även Länsstyrelsen, länets kommunala räddningstjänster, Landstinget, Banverket, Vägverket, E-on och Polisen.

Scenariot är att ett mycket kraftigt oväder dragit in över Jönköpings län med svåra stormskador och översvämningar som följd. Länsstyrelsen och de kommunala räddningstjänsterna har aktiverat sina krisledningar. Ledningsorganisationerna behöver ha en snabb översikt av de skador som uppstått och har därför larmat ut FIG.

FIG får i uppdrag att flyga över exempelvis drabbade vägar, kraftledningar, järnvägar och åar för att kunna ge rapporter om skadornas omfattning direkt till krisledningarna.

Premiär för mobil ledningscentral

Länets nya mobila ledningscentral kommer för första gången att användas i en så stor insats. En annan nyhet är möjligheten att följa flygplanens position över skadeområden via GPS.

Krisberedskapsmyndigheten, KBM, och Frivilliga Flygkåren har utvecklat system där foton som tas i luften direkt kan laddas ner till krisledningscentral vid samverkande myndighet/organisation.

Pressträff

Media hälsas välkomna till en pressträff på Hagshults Flygplats utanför Värnamo. Här finns möjlighet att ta del av övningen och få information om hur man i länet arbetar för att få fram snabb lägesinformation vid kris.

Tid: Fredag 5 september klockan 13.30
Plats: Hagshults Flygplats utanför Värnamo
Anmälan: senast torsdag 4 september till Sture Isaksson, 0708-37 04 81

Observera att Hagshults Flygplats är en militär krigsflygbas och att vi därför behöver förhandsinformation om ert deltagande.

Kontakt

Sture Isaksson
Övningsledare
Frivilliga Flygkåren i Jönköpings län
Mobil: 0708-37 04 81
E-post: sture.isaksson@sikonsult.se


Kurt Lindberg
Beredskapsdirektör
Telefon: 036-39 50 68
Mobiltelefon: 070-866 46 03
E-post: kurt.lindberg@f.lst.se