Kristdemokrater för En levande kyrka

Kristdemokrater förtydligar sitt namn

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 17:19 CEST

Kristdemokrater i Svenska kyrkan har justerat sitt namn till Kristdemokrater för En levande kyrka. Det nya namnet speglar bättre förbundets målsättning med sin verksamhet i och för Svenska kyrkan.

Namnjusteringen beslutades vid höstens extra förbundsstämma och Kyrkostyrelsen har ombetts att registrera nomineringsgruppens namnjustering inför kyrkovalet 2013.

- Vi längtar efter en livskraftig kyrka nära människorna. En kyrka som erbjuder gemenskap, värme och ett andligt kraftcentrum, säger förbundsordförande Therese Engdahl. Församlingslivets gemenskap är därför något vi prioriterar mycket högt.

Förbundets förkortning är oförändrat KR och det färgglada hjärtat är fortsatt förbundets kännetecken i framtoning och logotyp. Hjärtat har varit förbundets kännetecken i fyra år men innebörden i bilden är förmodligen okänd för många.

Symboliken i hjärtat:

  • Hjärtat symboliserar kärleken
  • Färgrikedomen står för den befriade (evangeliska) glädjen i att kunna se olikhet som en rikedom.
  • Det övre högra hörnet av hjärtat ger ett intryck av att ett färgfält saknas. Det symboliserar den viktiga tanken om människans ofullkomlighet.
  • Hjärtat ser även ut att ha brustit, vilket symboliserar berättelsen om Jesu död på korset på grund av människans ofullkomlighet.
  • Hjärtat blir helt endast när det är inneslutet i den fullkomlighet som Anden (den vita färgen) ger.
  • Samtidigt är en levande kyrka något som växer vilket gör det naturligt att hjärtat i bilden får tankarna att gå till ett växande träd.

Förbundets ordförande Thérèse Engdahl formulerade i samband med stämman sin vision för förbundet.
Läs mer här: www.enlevandekyrka.se

För mer information:
Thérèse Engdahl
Förbundsordförande
E-post: therese.engdahl@enlevandekyrka.se
Telefon: 044-24 71 02, 0734-35 40 68

Stanley Ekelund
Kampanjledare
E-post: stanley.ekelund@enlevandekyrka.se
Telefon: 0733-513 913