Resurs

Kristdemokraternas väljare grundluras

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 08:04 CEST

Kristdemokraternas väljare grundluras

Kristdemokraterna har efter de senaste fyra åren visat att de driver en människofientlig politik som inte överensstämmer med det kristna budskapet. Svårt sjuka har kastats ut från sjukförsäkringen, personer med arbetsförmågenedsättningar har fått gå från sin anpassade deltidsarbeten och klyftorna i samhället har ökat markant. Många sjuka och utsatta tvingas idag vända sig till kyrkan för stöd och mat och Sverige har också fått en stor ökning av hemlösa. Bland Diakoner pratas det om "Det nya fattigsverige".

Kristdemokraterna är tyvärr ett parti som slentrianmässigt väljer att nonchalera sjukas och individer med funktionsnedsättningars rop på hjälp. Enda gången partiet "värnar" om medborgare är när det handlar om valfjäsk, exempelvis utspelet att man vill införa en "lex Veikko lag" eller som för några månader sedan när en svårt invalidiserad person önskade få somna in. Först då ser partiet sin chans att få figurera på bild i pressen för att visa sina sympatier i hopp om att locka väljare. Men att tusentals sjuka kastas ut från sjukförsäkringen för att dagarna tagit slut och inte har förmågan att arbeta heltid – det bekommer inte Kristdemokraterna.

När media publicerar reportage om hur svårt sjuka tvingas vända sig till socialen eller kyrkan för att få hjälp med fundamentala livsförutsättningar såsom bostad och mat så låtsas partiet som ingenting har hänt. Att människors liv och familjer slås i spillror blundar man också för. Partiet ignorerar resursslöseriet med att slussa högt utbildade personer med lång arbetserfarenhet inom olika yrken till den skyddade arbetsmarknaden för att det är viktigare att arbeta heltid än att ta till vara på deras kompetens.

Om Kristdemokraternas väljare var insatta i sjukreformens verkliga effekter hade partiet i dagsläget troligtvis haft ett näst intill obefintligt stöd. Många sjuka har blivit sjukare av den nya sjukförsäkringen och en del har även avslutat sina liv. Alla farhågor regeringen varnades för har tyvärr besannats. Göran Hägglund, chef på socialdepartementet, pratar mycket om "verklighetens folk". Det behövs inte funderas länge innan man inser att "Verklighetens folk" inte kan innefatta sjuka och utsatta utan enbart är riktad till de alliansen anser vara i innanförskap. Vi misstänker också att "köksbordsturnén" inte var hemma hos någon utförsäkrad. Däremot var det troligtvis ett lyckat PR-trick.

Hur kan kristdemokraterna på detta cyniska sätt sortera och kategorisera individerna i samhället? I dagens sjukförsäkring har vi återgått till att se personer som om de ÄR sin funktionsnedsättning och inte att de HAR en. Det är där hjälpen ska sättas in och inte i vad de kan och vilka möjligheter de har. Forsätter denna kategorisering och utsortering av individer i samhället så är inte steget långt till att de stora institutionerna kommer att öppnas igen.

De som den skyddade arbetsmarknaden idag är till för kommer inte heller längre ha den tillgången utan kommer att tryckas undan av en ny grupp individer. Vart ska då de som hamnar i ett nytt sorts utanförskap ta vägen och göra rätt för sig? Nu ska kristdemokraterna vara med att utöka den skyddade arbetsmarknaden så att den kan innefatta fler grupper och på så sätt få fler i arbete. Då innefattas även de individer som innan klarade den reguljära arbetsmarknaden på grund av en mer täckande men inte bra sjukförsäkring.

Om partiet hade brytt sig om sjuka och de med funktionsnedsättningar hade de vågat ta debatten från början, vågat lyssna på alla varningar och framförallt - gått emot beslutet att rösta igenom reformen i avvaktan på en parlamentarisk utredning. Partiet var väl medvetna om vilka förödande konsekvenser beslutet skulle leda till om de röstades igenom.

Vi på Resurs anser att Kristdemokraterna omgående bör byta namn eller slå ihop sig med något av allianspartierna då de besitter en likartad människosyn och ovilja att hjälpa svaga och utsatta. En röst på Kristdemokraterna är fortsatt och har de senaste fyra åren varit en röst på Moderaterna så att fortsätta kalla sig för Kristna demokrater ser vi inte längre som ett alternativ.

Anser Kristdemokraterna att det sätt som Alliansregeringen har bemött de sjuka är förenligt med ”kristen människosyn och värdegrund”? Är det förenligt med ”den gyllene regeln”: medmänsklighet och kärlek?

Om ert svar på den frågan är ja, så innebär det antingen att jag och många med oss gravt har missuppfattat det kristna budskapet, eller att KD har övergivit sin kristna värdegrund.

 

 

---------

Vi vill rekommendera alla att läsa debatten "Kristen och politiskt högerinriktad - hur går det ihop". I debatten kan vi läsa: "Men då undrar jag: hur kan ni som kallar er kristna vara positiva till en politik som öppet går ut på att ta från de mest utsatta: sjuka och arbetslösa, och ge till de friska och rika? Kan ni föreställa er att Jesus skulle vara positiv till det? Är det verkligen evangeliets budskap?"

Läs också debatten "Vi kan inte längre tiga om det nya Fattigsverige" av diakonen Karin Österby.
http://svt.se/2.35188/1.1720576/

 

 

Nätverket Resurs

Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället

Ett partipolitisk obundet nätverk till stöd för sjuka och utsatta