Kristdemokraterna, KD

Kristendomen har en särskild plats i religionskunskapsundervisningen

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 16:35 CET

– Kristendomen har spelat en oerhört viktig roll för demokratins framväxt, läskunnigheten och vården och omsorgen i Sverige. Kristendomen måste därför ha en särskild plats i religionskunskapsundervisningen. Det kommer Yvonne Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot och ledamot av utbildningsutskottet, att anföra under Riksdagens allmänpolitiska debatt som avslutas idag torsdag.


– Det var den kristna väckelserörelsen som under 1800-talet tillsammans med nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen banade väg för demokratiska reformer och för den allmänna och lika rösträtten. – Läskunnigheten i Sverige är ett resultat av kyrkans arbete. När Folkskolan infördes på 1800-talet så kunde majoriteten av svenskarna redan läsa. Den vård och omsorg vi har idag har vuxit fram som en produkt av katolicismens diakoni, hjälpen till de fattiga och behövande.   – Kristendomen måste därför ges en särskild plats i religionskunskapsundervisningen. Kunskap om det kristna kulturella arvet ger ökad förståelse för de värderingar, normsystem, lagstiftning, rättsystem, kultur och traditioner som vårt samhälle bygger på. Det arvet ska vi vårda och bevara, säger Yvonne Andersson.

För mer information: Yvonne Andersson Riksdagsledamot Telefon: 08-786 53 78, 070-32 29 404 www.kristdemokraterna.se/yvonneandersson
Martin Ståhlgren Politisk sekreterare Telefon: 08-786 53 97