Sveriges Byggindustrier

Kristianstad i framkanten för ägarlägenheter

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 10:46 CET

2009 infördes upplåtelseformen ägarlägenheter och nu pågår ett antal projekt runt om i landet. Bygget av ägarlägenhetsprojektet Stafvre i Kristianstad är landets största i sitt slag. Projektet visades idag i samband med att Sveriges Byggindustrier (BI) presenterade en färsk prognos om byggandet i Kristianstadregionen.

– Upplåtelseformen innebär enkelt uttryckt ett ägande med full förfoganderätt av ett ”radhus på höjden”, berättar Mattias Lindbladh, distriktschef på Skanska, som är byggentreprenör för Stafvreprojektet. Ägarlägenheter är en mycket vanlig upplåtelseform i resten av världen och en väl beprövad boendeform. Vi tror att den kommer att etablera sig ordentligt även i Sverige, fortsätter han.

– I Sydsverige är kännedomen om ägarlägenheter som störst i landet. Mer än varannan person har hört talas om upplåtelseformen. I landet som helhet är det fyra av tio som har kännedom om ägarlägenheter, enligt en undersökning från Novus, berättar Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på BI.
– I undersökningen framkommer att fyra av tio har hört talas om upplåtelseformen ägarlägenhet och en av tre skulle vara intresserad av att köpa och äga en. Det är främst möjligheten till självbestämmande i boendet som lockar vid köp, berättar Björn Wellhagen.
Undersökningen visar också att en av tjugo helst skulle vilja bo i en ägarlägenhet. Sett i relation till bostadsbeståndet i landet så motsvarar det 270.000 lägenheter. För Kristianstadregionens del skulle det betyda knappt 3.700 lägenheter.
– Det finns alltså en betydande potential för ägarlägenhetsmarknaden, konstaterar Björn Wellhagen. Vi bygger för få bostäder i landet och efterfrågan är stor. Ägarlägenheter skulle kunna öka bostadsbyggandet. Det krävs dock att uthyrningen av ägarlägenheter frikopplas från hyresregleringen, vilket skulle skapa incitament att investera i fler ägarlägenheter. Fri hyressättning finns i Norge, där byggs fler bostäder än i Sverige och bostadsmarknaden fungerar bättre, fortsätter Björn Wellhagen.

En färsk konjunkturprognos från BI visar att de totala bostadsinvesteringarna i regionen väntas uppgå till 400 miljoner kronor under nästa år, vilket är en svag nedgång jämfört med 2010. De totala bygginvesteringarna är oförändrade jämfört med 2010.
– På en byggmarknad där bostadsinvesteringarna minskar är det positivt att projekt kommer igång. Detta ägarlägenhetsprojekt är därför extra välkommet, säger Anders Fredriksson, chef BI Kristianstad.

Hela undersökningen från Novus: http://bit.ly/esKSqM

För kompletterande information, kontakta Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på BI: 0708-99 58 65, Anders Fredriksson, chef BI Kristianstad: 070-223 83 25, Lars-Johan Blom, ansvarig för regionala prognoser på BI: 0709-25 58 47 eller Mattias Lindbladh, distriktschef på Skanska: 076-107 21 68

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org