Krinova Incubator & Science Park

Kristianstad skapar testbed för vattenrelaterade innovationer

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2015 07:12 CEST

Skånes innovationsekosystem förstärks med en testbed* för vattenrelaterade innovationer. Det innebär en möjlighet att inte bara anta globala utmaningar inom miljö- och vattenområdet, den skapar också möjlighet att attrahera företag och kompetens och kan också lägga grund för nya företag och arbetstillfällen.

I Kristianstad finns spännande byggstenar för att skapa en unik testbed för vattenrelaterade innovationer. Staden ligger mitt i Vattenriket utsett till biosfärområde av UNESCO. I oktober invigs laboratoriet på Krinova för molekylära analyser, som är en gemensam satsning av Kristianstads kommunHögskolan Kristianstad och Krinova Incubator & Science Park. På Krinova finns erfarenhet och kompetens att initiera och medskapa utmaningsdrivna innovationsprojekt framgångsrikt. Nära samarbete med de lokala kommunerna erbjuder experiment- och testmiljöer i t.ex. reningsverk, vattenverk, hamnanläggningar och ytvattenmiljöer.

I förstudien WISA (Water Innovation System Amplifier), finansierad av EUs regionala utvecklingsfond, designar Krinova hur bl a dessa olika byggstenar kopplas samman för att en välfungerande testbed med en gränsöverskridande och öppen innovationskultur ska bli resultatet.

- I Kristianstads finns möjligheter att prototypa, mäta, analysera och utveckla tjänster och produkter som hade varit svårt att göra på andra ställen. Målet är att skapa en testbed som underlättar en experimenterande och snabb innovationsprocess som minimerar risker samtidigt som den maximerar tillgänglighet till utvecklingsresurser och skapar förutsättningar för regional och hållbar tillväxt, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park.

Samverkansparter i WISA är Region Skåne, Högskolan Kristianstad, Kristianstads kommun och Scandinavian Aquasystems.

*en utvecklingsmiljö som är utformad för att underlätta för en experimenterande innovationsprocess och som minimerar risker och och maximerar tillgängligheten till utvecklingsresurser.

För mer information kontakta:

Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park, mobil 0708-29 14 34 e-post: charlotte@krinova.se

Krinova Incubator & Science Park

Krinova är nordöstra Skånes Inkubator och Science Park och ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad. Här erbjuds en kreativ tillväxtmiljö med inkubator och innovationsarena för stöd i utvecklings- och innovationsarbete, skräddarsydda konferenser och flexibla kontorslokaler. Krinovas tvärdisciplinära innovationsfokus Mat, Miljö, Hälsa, speglar Kristianstadsregionens näringsliv och Högskolan Kristianstads kompetensområden.