Civilförsvarsförbundet

Kristianstad utsedd till Årets beredskapskommun 2003

Pressmeddelande   •   Jun 06, 2003 09:00 CEST

Civilförsvarsförbundet har tilldelat Kristianstad utmärkelsen Årets Beredskapskommun 2003.

Motiveringen är följande:
Kristianstads kommun arbetar sedan flera år målmedvetet med att bygga upp en hög beredskap för att kunna möta kriser och störningar i samhället. Kommunen samarbetar aktivt med civilförsvarsföreningen för att genom information och övningar öka kompetensen inom samhällets säkerhet och beredskap hos såväl kommunanställda som allmänheten. Kommunen arbetar på ett föredömligt sätt efter Civilförsvarsförbundets motto 'Bättre förberedd än efterklok'.

Beviset på utmärkelsen kommer att överlämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni klockan 18.30 i Rådhuset, Kristianstad

Det politiska intresset och engagemanget för trygghet, säkerhet och beredskap har inneburit att dessa frågor på ett helt nytt sätt lyfts fram i den kommunala vardagen.

Arbetet ligger på framkant med utvecklingen och representerar i allt väsentligt en helhetssyn för kommunal trygghet och säkerhet, vilket ger goda förutsättningar att möta framtida nya uppgifter, krav och förväntningar.

Pågående säkerhetsarbete för skydd mot översvämningar är ett bra exempel på samarbete och samverkan mellan kommunala förvaltningar och bolag. Andra exempel är det tvärsektoriella arbetet med riskanalyser och riskhantering i kommunala verksamheter, etablering av trygghetspunkter för att tillgodose allmänhetens behov i samband med allvarligare störningar och utveckling av organisationen för psykologiskt och socialt omhändertagande.

Media är välkommen till ett pressmöte den 10 juni klockan 18.00 i Rådhuset, 2:a vån, där Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M. Johansson och kommunfullmäktiges ordförande Bo Kristiansson från Kristianstads kommun medverkar.

Civilförsvarsförbundet är en frivillig organisation inomsamhällets säkerhet och beredskap. Vi förmedlar kunskaper och färdigheter till enskilda personer inom området skydd, säkerhet, trygghet och överlevnad. Vi strävar efter att ge människor ett verktyg så att de själva kan förebygga och hantera störningar och olyckor i samhället. Dessa mål nås genom information och utbildning av egna medlemmar och allmänheten samt genom insatser för att vid behov avlasta, komplettera och förstärka redan befintliga resurser.