ASIS International Sweden

Kristiina Mellin, CPP, vid Accenture har blivit PSP!

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2011 06:32 CEST

Kristiina Mellin, CPP, har under juni klarat PSP-certifieringen. Kristiina arbetar som Protective Service Lead Europe vid Accenture.

Kristiina är vice ordförande för ASIS International chapter Sweden och blir den åttonde PSPn i Sverige samt en av endast fem personer i Sverige som har både CPP- och PSP-certifieringen.

Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med 215 000 medarbetare och kunder i fler än 120 länder. Kristiinas roll utgör en del av koncernsäkerhetsfunktionen. I hennes arbetsuppgifter ingår bl a krisplanering, fysisk säkerhet, personsäkerhet, informationssäkerhet samt jourtjänstgöring på Accentures 'hjälplinje' Accenture Security Operations Centre.

 PSP är en specialist-certifiering för dem som arbetar med fysisk säkerhet. Denna certifiering kontrollerar erfarenhet, kunskap och fortbildning på en operativ nivå. PSP instiftades 2002 och kraven för certifieringen är fastställt av branschorganisationen ASIS International, med hjälp av 37000 medlemmar från hela världen.

Varje år uppdateras referenslitteraturen och vart femte år genomgår certifieringen en större revision för att uppdatera kravspecifikationen. Certifieringen måste förnyas vart tredje år och är ackrediterad av American National Standards Institute (ANSI) enligt ISO 17024. Tentamen består av 125 frågor som skall besvaras på 2,5 timmar, ca 82% rätt krävs för att bli godkänd och erhålla certifiering. ASIS Internationals certifieringsprogram var det första i världen att erhålla SAFETY Act erkännandet av U.S. Department of Homeland Security

Bild http://www.asis.se/upload/kristiina_mellin.jpg

ASIS International har över 37 000 medlemmar över hela världen och är den största internationella organisationen för säkerhetschefer och andra ledare inom säkerhet. ASIS grundades 1955 i USA. Den svenska avdelningen av ASIS International grundades 1990 och består av drygt 400 medlemmar ifrån både offentlig och privat sektor. ASIS Sweden arrangerar ett drygt tjugotal aktiviteter per år i Sverige.