Akademikerförbundet SSR

Kristina Bixo prisas för sitt projekt mot ohälsan

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2003 17:56 CET

Kristina Bixo som är anställd i SEB har fått Akademikerförbundet SSRs utmärkelse ”Årets PAvisionär” för projektet ”Hälsa i arbetet” som hon är projektledare för. Prisutdelningen skedde vid Kompetensmässan som hölls i World Trade Center den 4 – 5 november.

- Projektet ”Hälsa i arbetet” är ett utmärkt exempel på att det går att göra något åt det stora antalet långtidssjukskrivna i samhället, säger Thomas Goldberg som är yrkesansvarig för
personalvetare vid Akademikerförbundet SSR.

SEB drog igång projektet ”Hälsa i arbetet” vid årsskiftet med Kristina Bixo som handledare. Anledningen var en betydande ökning av långtidssjukskrivningarna inom banken. Vid en översyn visade det sig att det fanns brister i bankens behandling av de långtidssjukskrivna; att 60 procent saknade rehabiliteringsutredning och att långtidssjukskrivningarna kostade omkring 250 miljoner kronor.

- Vi såg så mycket stressrelaterade diagnoser och majoriteten kunde direkt kopplas till arbetssituationen. Vi insåg att något måste göras för den här gruppen, berättar Kristina Bixo.

Hon beskriver rehabiliteringsprocessen av de långtidssjukskrivna som tre stadier: akutstadiet, påfyllnadsstadiet och återgången i arbete. Innan påfyllnadsstadiet görs idag en rehabiliteringsutredning där behoven identifieras. Runt individen byggs ett kontaktnät upp av chef, företagshälsovård, personalkonsult, försäkringskassa och en personlig coach.

- Den sjukskrivna åker på en internatvecka för att göra upp en individuell plan, berättar Kristina Bixo. Under veckan görs en livsplanering. Denna följs upp av coaching i 4 månader. Traditionellt har chefen ofta en central roll, men det är inte alltid lämpligt eftersom chefen ofta är en del av problemet. Coachen kan på ett professionellt sätt vägleda ur ett utifrånperspektiv.

Under påfyllnadsstadiet erbjuds individen fysiskt och psykiskt stöd i form av bl a utbildning, terapi och friskvård. Samtidigt som individen stärks läggs också stor energi på att arbetsledaren ska få stöd i att bli en bättre chef. Projektet ska permanentas vid årsskiftet och beräknas kosta cirka 12 miljoner kronor, pengar som redan är intjänade. Av 130 personer som hunnit delta när ett halvår gått är nästan alla på väg in i arbetsträning eller arbetar. Samtidigt har projektet också gjort att färre anställda insjuknat.

Akademikerförbundet SSR organiserar drygt 44.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare,
beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO.