Socialdemokraterna Östergötland

​Kristina Edlund, S, invald i SKL:s styrelse

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2019 06:29 CET

När Lena Micko lämnade uppdraget som andre vice ordförande i SKL till förmån för uppdraget som civilminister lämnade hon sin plats i SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, styrelse. En plats Kristina Edlund, andre vice ordförande i kommunstyrelsen och gruppledare för Socialdemokraterna i Linköping, nu blivit invald på.

SKL är en arbetsgivar-, intresse- och medlemsorganisation för Sveriges kommuner och regioner och har till uppgift att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Dessutom är SKL Sveriges största arbetsgivarorganisation, för sammanlagt 1,1 miljoner medarbetare.

- Jag ser det som ett riktigt fint förtroende att få representera Socialdemokraterna och Linköping i en organisation som betyder mycket för välfärden runt om i Sverige, säger Kristina Edlund.

- Den största och viktigaste utmaningen för oss blir helt klart frågan om hur kommunerna och regionerna ska klara välfärden. Det behövs bättre och mer långsiktiga förutsättningar om vi ska klara de stora utmaningar vi står inför. Som Lena Micko påpekat behövs mer generella statsbidrag för att vi ska kunna ha en stark välfärd i hela landet, säger Kristina Edlund.

Arbetet i styrelsen sätts igång omedelbart, med ett första styrelsemöte under dagen.

För fler kommentarer, kontakta Kristina Edlund på 072-240 07 40.