Peab AB

Kristina Gabrielii ny miljöchef med fokus på energi i Peab

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2009 10:04 CET

Kristina Gabrielii, 44, har utsetts till ny miljöchef i Peab. Hon kommer även att fokusera på koncernens energieffektivisering och ingår i ledningsgruppen för Affärs- och verksamhetsutveckling.

– Miljöchefen kommer att ta ett samlat grepp om miljöarbetet och energieffektiviseringen i Peab. Det handlar om att fortsätta utveckla vår produktionsprocess och våra koncept för hållbart samhällsbyggande. Våra kunder ska känna sig trygga i att Peab levererar miljöanpassade och energioptimerade system, vägar, byggnader och bostäder, säger Peabs vice VD Tore Hallersbo.

– Peab är en del av samhällsbyggandet, därför är det viktigt att vi bidrar med energioptimering och miljöanpassade lösningar i alla led av byggprocessen, säger Peabs nya miljöchef Kristina Gabrielii.

Peab har hittills vidtagit flera åtgärder för att energioptimera verksamheten. Exempel på detta är uppförandet av passivhus och energismarta byggnader, energioptimeringen av byggarbetsplatser och inte minst en effektiv avfallshantering.

– Ambitionen är nu att vidareutveckla detta än mer och än bättre, säger Kristina Gabrielii.

Kristina kommer närmast från en tjänst som utvecklingsansvarig för Peabs byggverksamhet i västra Sverige. Hon tillträder tjänsten som miljöchef den 1 januari 2010.

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, kontakta:
Kristina Gabrielii, miljöchef Peab, 0733 37 56 90.
Tore Hallersbo, vice VD Peab, 0733 37 30 00.
Niclas Brantingson, informationschef Peab, 0733 37 20 06.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 13.000 anställda och en omsättning överstigande 35 Mdr. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ OMX Stockholm.