Centerpartiet i Västra Götaland

​Kristina Jonäng (c) får tungt uppdrag i Sveriges Kommuner och Landsting

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2015 15:37 CET

Kristina Jonäng blir vice ordförande i Beredningen för tillväxt och regional utveckling. Det blev klart i samband med valkongressen för Sveriges Kommuner och Landsting i Stockholm idag.

- Jag ser fram emot att få vara med i ledningen för den samlade kommun- och landstingssektorns arbete med tillväxt och utveckling. Eftersom regeringen aviserat idag att man avser att bilda regioner i hela Sverige kommer beredningens frågor att hamna i särskilt fokus de kommande åren, menar Kristina Jonäng, (c) som bor i Ljungskile och till vardags är regionråd med ansvar för miljöfrågor i Västra Götalandsregionen.

- Det blir spännande att vara med och följa regionfrågorna i hela landet samt tillväxtfrågor som är intimt förknippade med regionfrågan, tillägger Kristina Jonäng, (c) som också sitter i Centerpartiets partistyrelse.

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation där alla kommuner, landsting och regioner är medlemmar. SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla medlemmarnas verksamhet. SKL fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I den rollen ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom. Dessutom erbjuds kurser och konferenser inom ett brett spektrum av ämnen.

Beredningen för tillväxt och regional utveckling hanterar frågor om tillväxt och regional utveckling. I uppdraget ingår frågor om arbetsmarknad och arbetsmarknadsutbildning samt integration. Frågor om Komvux, högskola, besöksnäring och turism ingår också, liksom infrastruktur och transportpolitik.

- Beredningen har spelat och spelar en stor roll i frågor som rör exempelvis Västsvenska paketet, inklusive trängselskatter, klargör Kristina Jonäng, (c).

Från Västra Götalands län valdes också Gunilla Druve Jansson, Skara och Cecilia Andersson, Borås till tyngre uppdrag inom sjukvårdssektorn. Dessutom erhöll Elena Fridfeldt, Ale kommun och Leif Walterum, Skövde kommun varsitt uppdrag inom Sveriges Kommuner och Landsting.

För mer information kontakta:
Kristina Jonäng, 070-867 16 21, kristina.jonang@vgregion.se
Åsa Vikner, kommunikatör, 0727-16 38 61, asa.vikner@centerpartiet.se