Ratio

Kristina Nyström utsedd till docent

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 11:43 CET

Kristina Nyström, verksam vid Ratio och KTH, är utsedd till docent. Den 22 september höll Kristina sin docentföreläsning på KTH under rubriken "The role of entrepreneurship, industrial dynamics and institutions for economic growth".

Kristinas studerar i sin forskning näringslivsdynamik i form av nyetablering och nedläggning av företag. Forskningen har ett regionalt och/eller institutionellt perspektiv.

I vilka branscher och regioner föds och dör företag? Hur påverkar institutionella förutsättningar, i form av exempelvis regler, entreprenörskap och företagande?

2009 mottog Kristina Nyström Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets Unga forskarpris. Vid sidan av sin forskning leder Kristina Ungt forskarforum.

Mer information:
Kristina Nyström, 08-441 5900
kristina.nystrom@ratio.se