Kristinehamns kommun

Kristinehamns kommun behöver inte betala vite

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 15:10 CEST

Länsstyrelsen i Värmland begärde att Kristinehamns kommun skulle betala cirka 450000 kronor i så kallad särskild avgift för fyra personer som fått vänta på att flytta in på särskilt boende.

Länsrätten har dock gjort bedömningen att ingen av dem behövt vänta oskäligt länge samt att de fått sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett under väntan på inflytt.

För mer information kontakta utvecklingsledare Anette Österberg på tfn 0550-885 35.