Kristinehamns kommun

Kristinehamns kommun vill lyssna på sina invånare

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 10:58 CEST

I dagarna påbörjas en stor undersökning tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB) där man tar reda på vad kristinehamnarna tycker om sin kommun.

Kristinehamns kommun vill erbjuda kristinehamnsborna en så bra kommun att leva och bo i som möjligt. Kommunfullmäktige har i sina övergripande mål bland annat lyft fram vikten av att Kristinehamn ska vara en trygg och säker kommun och att invånarna ska uppleva att de har inflytande.

Den 14 september skickas en enkät ut till 1000 kommuninnevånare, som med statistiska metoder valts ut av SCB för att medverka i undersökningen. Målet är att få svar på frågor som:

– Vilken uppfattning invånarna har om kommunen eller regionen som en plats att bo och leva på.
– Hur kommuninvånarna ser på kommunens olika verksamheter.
– Vilket inflytande invånarna tycker att de har på de kommunala besluten.

För att kunna mäta målen är det viktigt att få in så många svar som möjligt. 

– Alla som svarar bidrar med underlag åt Kristinehamns kommun i arbetet med att förbättra för invånarna. Därför hoppas jag att så många som möjligt tar tillfället i akt och svarar på frågorna, säger kommunstyrelsens ordförande Åke Thörnesjö.

En sammanfattning av resultaten kommer att presenteras på kommunens hemsida www.kristinehamn.se i januari 2011.

För mer information:
Åke Thörnesjö, Kommunstyrelsens ordförande, tel: 0550- 880 16 eller ake.thornesjo@kristinehamn.se