Plymouthbröderna

Kristna Kyrkan Plymouthbröderna tillbakavisar de allvarliga anklagelser som riktats mot den av tidningen Dagens Arbete.

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 22:35 CEST

Kristna Kyrkan Plymouthbröderna tillbakavisar de allvarliga anklagelser som riktats mot den av tidningen Dagens Arbete.

Kristna Kyrkan Plymouthbröderna anser att de artiklar som publicerats i tidningen Dagens Arbete den 10 september inte är korrekta och sanningsenliga. Innehållet är kränkande mot en religiös minoritetsgrupp som framgångsrikt varit en del av det svenska samhället i över 100 år.

Dagens Arbete påstår att "rädsla används för att kontrollera medlemmarna” ... att ”bröderna är de få utvalda" och fortsätter med att påstå att den Kristna Kyrkan Plymouthbröderna är en "sluten religiös sekt” ....”kontrollerar ett industriimperium som är anti-fackligt". I den ledande artikeln berättar tidningen om en ledamot som lämnat kyrkan: ”var helt utfryst men hittade ett nytt liv utan hjärntvätt".

Våra ungdomar är verkligen inte hjärntvättade och bröderna tillämpar inte uteslutning eller utfrysning. Ungdomarna har ett lyckligt, händelserikt liv som de själva valt och har ett brett utbud av möjligheter som ofta innefattar samarbete med icke-bröder i samhället. Det händer, precis som i andra kyrkor, att unga medlemmar beslutar sig för en framtid skild från oss, ​​och vi respekterar det. Våra kristna värderingar gör att samtidigt som vi känner detta djupt är vi inte på något sätt hårda eller manipulerande, vi följer en kristen och humanitär procedur.

Det är naturligtvis en djup sorg för oss och den familj det berör, om en person som lämnat oss och valt ett annat sätt att leva, börjar kritisera oss offentligt och skapar opinion mot en kristen minoritetsgrupp. Varje individ har rätt till yttrandefrihet, men Kristna Kyrkan Plymouthbröderna har också rätt till religionsfrihet, att följa sin egen tro och samvete och skyddas från kränkningar och förtal.

Dagens Arbetes uttalande att kyrkan bygger ett företagsimperium som har hårt styrda medlemmar och är anti-fackligt är helt osant och utan fakta. Kyrkan kontrollerar inte några verksamheter och alla medlemmar som har egna företag är har rätt att driva dem som de själva vill. När det gäller fackföreningsrörelsen respekterar vi uppfattningen att ofta, särskilt i större företag och i länder där det finns ojämlika och farliga arbetsplatser, finns ett praktiskt behov av kollektiva arbetarorganisationer på arbetsmarknaden.

Företagen följer anställningslagarna och Dagens Arbetes påståenden att på företag drivna av bröder uppmuntras ungdomar att utföra farligt arbete och köra truck utan behörighet saknar all sanningshalt. Lika absurt är påståendet att vi uppmuntrar unga människor att arbeta under påverkan av alkohol.

Detta är kränkande förtal som hetsar upp känslor mot en minoritetsgrupp och dess medlemmar och bryter mot svensk lag.

Företag som ägs av bröder är kända som bra affärspartners bland leverantörer och kunder, de är välorganiserade och håller en hög löne- och förmånsnivå för anställda, ofta högre än kollektivavtalens nivå.

Dagens Arbete påstår att de har "granskat 38 av brödernas företag" – men inget av dessa företag har fått något besök eller ens någon förfrågan från DA. Dessa artiklar är fördomsfulla och bygger inte på de etiska metoder för rapportering som svenska medier normalt tillämpar.

Vi avvisar helt Dagens Arbetes påståenden att Kristna Kyrkan Plymouthbröderna  är "en totalitär makt som isolerar sig från resten av samhället" och att när en ledamot lämnar "han är så gott som död i ögonen på bröderna och hans familj. Han finns inte längre” ... Detta är helt utan grund och våra kristna värderingar lär oss att betrakta alla med samma respekt och omtanke. Fastän vi följer en väg av avskildhet från moraliskt ont enligt Bibeln, betyder det inte att vi isolerar oss från samhället och inte heller behandlar vi dem som lämnar oss på det sätt som beskrivs i artikeln. Det kan naturligtvis uppkomma situationer som leder till att band bryts, men detta är något som händer i alla samhällsskikt och förhållanden.

Artiklar av detta slag hjälper inte förståelsen för religiösa minoriteter i Sverige. De skapar och uppmuntrar misstro och missförstånd mot kristna grupper som i själva verket gynnar och hjälper i samhället.

För ytterligare information, besök kyrkans hemsida www.plymouthbrethrenchristianchurch.org eller kontakta info@plymouthbroderna.org