Nacka församling

Kristna och muslimer bygger gemensamt hus i Fisksätra. Nu bildas en insamlingsstiftelse.

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2014 07:00 CEST

Pressmeddelande 
2014-10-01


Kristna och muslimer bygger gemensamt hus i Fisksätra. Nu bildas en insamlingsstiftelse.


Som ett uttryck för konkret fredsarbete mellan tre stora trossamfund, lanseras idag Insamlingsstiftelsen GUDS HUS, www.gudshus.se

Genom stiftelsen ska muslimer, katoliker och protestanter samla ihop pengar för att bygga ett gemensamt Guds Hus. Den befintliga kyrkan ska förenas med en kommande moské genom en glasad caféyta. Ingenstans i världen finns ett så tydligt fredsarbete mellan tre stora trosriktningar som här.

Efter händelserna den 11 september 2001, samlades katoliker, protestanter och muslimer på en gräsplan i Fisksätra i gemensam andakt. Därmed startade resan som idag har blivit ett etablerat samarbete, där också Stockholms stadsmission medverkar. Idag startar en insamling för att kunna förverkliga ett gemensamt hus.

– Guds Hus-idén handlar om fred och försoning genom religionsdialog. Det lokala engagemanget är imponerande och framgångsrikt och vi vill medverka till att gemensamma lokaler kan byggas och att Guds Hus-modellen kan spridas, säger Lennart Koskinen och Vanja Möller Zouzouho, styrelsens ordförande respektive vice ordförande.

Övriga ledamöter i styrelsen är Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Nacka församling, Mehmet Kaplan, politiker i Stockholms kommun, Stefan Herczfeld, utvecklingschef i Stockholms Katolska stift, Helle Klein, präst och chefredaktör för Dagens Arbete, Wanja Lundby Wedin, Kyrkostyrelsens 1:e vice ordförande, Awad Olwan, imam i Muslimska föreningen i Nacka och Zinat Pirzadeh, författare och komiker. 

I Fisksätra bor 8 000 personer från ett 80-tal länder. Det pågående samarbetet mellan muslimer, katoliker och protestanter i Fisksätra har rönt stor uppmärksamhet. Trossamfunden har en mycket aktiv församlingsverksamhet för enskilda och familjer, råd- och stödcentret Källan tar emot upp till 300 personer i veckan och Guds Hus Vänföreningen genomför seminarier kring religionsdialog och fred. En rad nationella och internationella studiebesök har genomförts och flera ministrar har varit på plats. Påven är personligt intresserad av arbetet. Nu påbörjas nästa etapp, ett arbete för att konkret bygga gemensamma lokaler.

Kontakter

Carl Dahlbäck, Nacka församling, tel. 070 688 53 10. carl.dahlback@svenskakyrkan.se

Stefan Herczfeld, utvecklingschef Stockholms Katolska stift, tel. 070 544 73 20. stefan.herczfeld@katolskakyrkan.se

Awad Olwan, imam Muslimska föreningen i Nacka, tel. 070 041 99 00. awad.olwan@gmail.com


Länk till Guds Hus:
http://gudshus.se

Länk till foton och ritningar: 
http://gudshus.se/kontakt-2/press/