Kristna Värdepartiet

Kristna Värdepartiet ställer upp i Europaparlamentsvalet

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 13:02 CEST

Att rösta på Kristna Värdepartiet i valet till Europaparlamentet

Kristna värdepartiet (KV) startade så sent som 4 januari i år och det var knappt om tid att förbereda medverkan i EU-valet. Nu har det visat sig att osäkra väljare gått från att inte vilja rösta alls till att vilja rösta på KV.  Därför beslöt partistyrelsen att presentera dessa två kandidater:

1.     Christina Hedlund, 45 år, Kommunikatör/författare, Eskilstuna
2.     Per Kronlid, 62 år, partiordförande/lärare, Järfälla

KV tar spjärn för tron på människovärdet och för ett Sverige och ett EU där varje människa ska räknas som värdefull enbart i kraft av att hon är människa oavsett ålder, kön, eller livssituation. Vi står upp för livet ända från befruktningen, eftersom krafter inom EU vill tvinga länderna till fri abort.
Utifrån människovärdesprincipen följer en stark tro på familjernas värde och betydelse för individens och i förlängningen samhällets utveckling och lycka.
KV vill bland annat:

a. Arbeta för att samvetsklausuler ska efterföljas i alla EU:s länder
b. Arbeta för att rätten till liv från befruktningen till den naturliga döden ska skrivas in i EU-grundlagen.
c. Arbeta för att begränsa införseln av alkohol, droger, mediciner och tobak för att skydda våra minsta från lätt -tillgängligheten som EU har medfört.

Du som vill rösta på KV i valet till Europaparlamentet gör så här:

1.     Ta en blank valsedel
2.     Skriv Kristna Värdepartiet
3.     Skriv ev. person du vill rösta på (kryssa bara 1 kandidat, annars räknas din röst enbart som en röst på partiet).

KV är partiet som värnar alla människor lika värde, och därmed står för att varje individ har både rättigheter och skyldigheter. Vi vill att alla  människor får den hjälp de behöver, men också få bidra till samhället utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill att statens roll ska minskas, utan att det ska drabba de som är i störst behov av hjälp.