Profi

Kristoffersson blir CFO i Profigruppen

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 11:00 CET

Thomas Kristoffersson tillträder den 1 december befattningen som CFO inom Profigruppen. Närmast kommer Thomas från Vasakronan där han varit ekonomichef.

Thomas har tidigare erfarenhet från motsvarande befattningar inom Dalkia, Locum Drift och Locum. Han är 48 år och har stor vana av att leda och utveckla ekonomifunktioner på företags- och koncernnivå. Thomas har även lång erfarenhet av att leda stora och komplicerade projekt och processer.

Profi är inne i en expansiv fas och har den senaste tiden rekryterat kompetent personal för såväl investeringsverksamheten som för förvaltningsverksamheten.

Profi har under hösten avslutat kapitalanskaffningen till Profi Fastigheter II AB. Bolaget har en förvärvskapacitet på cirka 3 Miljarder kronor och det första fastighetsförvärvet har genomförts.

Profi Fastigheter I Sverige AB äger och förvaltar fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö till ett värde av drygt 3 Miljarder kronor.

Profi står idag inför många och spännande utmaningar. Inom det närmaste året kommer Profi bl.a. starta ett större byggprojekt i Malmö, förvärva och avyttra fastigheter inom våra prioriterade verksamhetsorter Stockholm, Göteborg och Malmö.

Profi Förvaltning erbjuder institutionella investerare exponering mot den svenska och nordiska marknaden genom Profis fastighetsverksamhet.

Investerare i verksamheten är bl.a. Postens Pensionsstiftelse, Nobelstiftelsen, Kåpan Pensioner, Oslo kommun och Trondheim kommun. Profi är ett oberoende företag och har ca 20 anställda i Stockholm och Malmö.