Centerpartiet

Kritik mot årliga lönekartläggningar

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 07:56 CET

Regeringen avser införa årliga lönekartläggningar för alla företag med fler än 10 anställda.
Annika Qarlsson, jämställdhetspolitisk talesperson för C, menar att det är ett slag i luften och Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson för C, anser att det skadar företagen och jobben.


Annika Qarlsson menar att förändringen inte gynnar jämställdheten.
- Det här är ju något vi haft tidigare. 2009 övergick vi till att kartläggningarna görs var tredje år och i företag med fler än 25 anställda. Löneutvecklingen mellan kvinnor och män har efter det fortsatt i samma takt, därför är det här ett slag i luften, säger Annika Qarlsson.
- Jag tror faktiskt inte ens regeringen tror att det här ska ha positiva effekter. Det handlar snarare om att driva symbolpolitik. Hade man varit ute efter att få effekt hade man istället gett Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att följa upp och granska redan befintliga kartläggningar, säger Annika Qarlsson.

Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson, flaggar för att lönekartläggningarna ökar regelbördan för företagen.
- Nu sätter regeringen företagare att administrera åt staten istället för att lägga sin tid på att utveckla sitt företag. Det blir ytterligare ett moment som krånglar till vardagen för mindre företag, säger Helena Lindahl.
- Alla dessa uppgifter staten ger till företagen leder till obetalt merarbete. Man får alltså lägga tid på något som inte genererar pengar till företaget och pengar är så klart nödvändigt om man ska kunna skapa fler jobb. Redan i dag är regelbördan för stor, men regeringen lastar ändå på ännu mer och det är beklagligt, säger Helena Lindahl.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.