Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Kritik mot ministrarnas frånvaro

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 13:29 CET

Kan det vara ointresse som gör att ingen nordisk kulturminister finns i salen för att presentera den nya kulturreformen, frågade Lars Wegendal ,socialdemokrat och ordförande i Nordiska rådets kultur- och utbildningsutskott vid torsdagens debatt i Köpenhamn.

I övrigt när det gäller den nya kulturreformen så var han mycket positiv och trodde att kulturpolitiken i Norden kommer att bättre följa de politiska prioriteringarna och att parlamentarikerna får bättre möjligheter att påverka politiken.

Dock var Lars Wegendal noga med att understryka att den så kallade "armlängdsprincipen" var starkare än tidigare. Det vill säga att konstnärerna står fria i förhållande till politikerna.

Lars Wegendal sade också att han var särskild glad för de självstyrande områdenas större plats i kulturen , satsningen på de icke skandinaviska områdena och för att Nordens Hus runt om i Norden får mer resurser.

Rune Thele
rt@norden.org
+4524699450