Energimarknadsinspektionen (Ei)

Kritik mot Skellefteå Kraft för missvisande information till kunder

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2014 09:08 CET

I början av februari genomförde Skellefteå Kraft en ändring av villkoren för 34 500 av sina kunder.  Informationen om villkorsändringen var dock så pass missvisande att Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger Skellefteå Kraft att omedelbart sluta tillämpa ändringarna.

Elhandlaren Skellefteå Kraft ändrade den 1 februari ett avtalsvillkor för alla kunder med rörligt elpris. Ändringen innebar att påslaget höjdes. Företaget skickade ett särskilt meddelande till berörda kunder. Men meddelandet var så otydligt att det inte framgick för kunderna att det handlade om en prishöjning. Dessutom saknades information om att kunden hade rätt att säga upp avtalet.

- Företagen på elmarknaden har ett informationsansvar som de måste ta på stort allvar, säger avdelningschef Sara Sundberg. I det här fallet har Skellefteå Kraft brutit mot ellagen när de lämnat otillräcklig information om prisförändringen. På en marknad där kunderna redan har lågt förtroende är det viktigt att alla elhandlare är noggranna med hur de informerar sina kunder.

En kund ska i god tid innan en villkorsändring äger rum kunna ta ställning till om han eller hon vill stanna kvar i avtalet. Det har inte varit möjligt för kunden att bedöma i det här fallet. Av meddelandet ska det också framgå att konsumenten har rätt att säga upp avtalet när villkoren ändras. Den informationen saknades i meddelandet.

Därför förelägger Ei Skellefteå Kraft att omedelbart sluta tillämpa de villkorsändringar för kunder med rörligt avtal som infördes den 1 februari 2014. Villkorsändringarna får inte börja gälla förrän de meddelats berörda kunder enligt ellagens bestämmelser.

Föreläggandet är förenat med ett vite på 200 000 kronor för varje månad som föreläggandet inte följs.

Läs hela föreläggandet mot Skellefteå Kraft via denna länk http://goo.gl/MaKo8o

För mer information kontakta:
Thomas Björkström, konsumentkontakt, 016- 16 27 28
Mattias Johansson, press- och konsumentkontakt, 016-16 27 42