Sveriges Kommuner och Landsting

Kritik mot upphandlingsutredning

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 13:42 CET

Sveriges Kommuner och Landstings expert riktar skarp kritik mot utredningen om offentlig upphandling som lämnades över till regeringen i veckan.

– Man har försuttit chansen att förenkla regelverket för offentlig upphandling. Istället har man krånglat till det ännu mer, säger Eva Sveman, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting

Eva Sveman har flera invändningar mot det liggande förslaget. En av de viktigaste är bristande flexibilitet i upphandlingen av hälso- och sjukvårdstjänster, samt socialtjänster.

– Här hade vi hoppats på en förbättring av det nuvarande läget, säger Eva Sveman. Våra medlemmar har stora problem när det gäller upphandlingen av dessa tjänster, eftersom den verksamheten ofta kräver en viss kontinuitet. Det är inte alltid förenligt med krav på konkurrensutsättning och nya upphandlingar.

Utredningen föreslår ett fast belopp för direktupphandlingar, vilket enligt Eva Sveman vållar problem.

– Vi föredrar dagens mer flexibla system där upphandlaren själv får bedöma vad som avses med ett lågt värde. Det är stor skillnad på inköp i Klippans kommun och i Stockholms läns landsting, till exempel.

I utredningen föreslås även att man inrättar särskilda inköpscentraler samtidigt som man vill låta ansvaret för upphandlingen ligga kvar på de upphandlande myndigheterna.

– Det är befängt, säger Eva Sveman. Om man inrättar särskilda inköpscentraler som sköter upphandlingen, måste ju också ansvaret för upphandlingen ligga på dem.

Eva Sveman vill också ha en tidsgräns för överprövningar av felaktigheter i förfrågningsunderlaget. I dag väntar ofta anbudsgivare med att påpeka brister tills de vet om de vunnit upphandlingen.

- Då använder man det för att riva upp hela upphandlingen och på så sätt få en ny chans, säger Eva Sveman. I dag har vi 1 200 sådana överprövningar om året. Det blir stora kostnader för kommuner och landsting.

För mer information: Avd. för juridik, Eva Sveman, tfn 08-452 76 54, mobil 070-692 43 58, eva.sveman@skl.se