Rikspolisstyrelsen

Kritiken i media mot Sörmlandspolisen i samband med tillställning i Kuggnäs motorgård i Nyköping 2003-08-08--09.

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2003 19:00 CEST

Tidigt i samband med planeringen av övervakningen av Kuggnäsfesten fastställdes att tillställningen var att bedöma som en så kallad särskild händelse. Under tiden förstärktes hotbilden av att motståndare till festen skulle demonstrera i Nyköping.

I förberedelserna för polisinsatsen begärdes förstärkning från andra polismyndigheter. Slutligen var det Stockholmspolisen som erbjöd hjälp. I samråd kom den förstärkningen att dimensioneras så att den bestod av fler poliser från Stockholm än från Södermanland. Samarbetet med Stockholmspolisen fungerade utmärkt från förberedelse till verkställighet.

I huvudordern för insatsen anges mycket tydligt att poliskommenderingens uppgift i första hand var att förebygga brott och ordningsstörningar bl a genom ett beslutsamt och korrekt uppträdande ingripa mot enskilda som begår brott. Vid konserten särskilt brott med rasistiska förtecken bl a hets mot folkgrupp och vid demonstrationen särskilt angrepp mot meningsmotståndare och skadegörelse.

Demonstrationen skulle övervakas och den stora kommenderingen skulle säkerställa att brott som begicks skulle kunna beivras. Efter demonstrationen skulle tillresande till festen och under själva festen övervakas för att säkerställa
allmän ordning och säkerhet och för att kunna lagföra festdeltagare och andra som begår brott.

Det var alltså väldigt tydligt för alla tjänstgörande vilken prioritering som gällde. Rapporterade brott kommer omedelbart till polisinsatschefens kännedom.
Med ett känt undantag , det s.k. konstruerade fotot, förekom inga rapporter.

Det är vår uppfattning att tack vare den stora insatsen, den kompetenta och motiverade personalen så lyckades den förebyggande delen av insatsen så väl att det inte förekom någon brottslig verksamhet som kunde iakttas av närvarande polispersonal.

Polismyndigheten har alltså lagt stor vikt vid händelserna den 8 -9 augusti 2003. Genom en hög prioritering av insatsen och ett tydligt uppdrag till tjänstgörande personal. Därför finns det ingen som helst anledning att påstå att det skulle finnas någon tolerans mot främlingsfientlighet inom Sörmlandspolisen.

Per Fryksén/Länspolismästare