Granskningsnämnden för radio och TV

Kritiken mot Granskningsnämndens beslut om Könskriget är okunnig

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 11:30 CEST

Granskningsnämnden för radio och TV har i en debattartikel anklagats för jäv och myndighetsmissbruk. Nämndens direktör Cecilia Renfors tillbakavisar dock kritiken.
– Anklagelsen bottnar i okunnighet, både om den ordning som råder vid nämndens kansli och de regler som gäller för statliga myndigheter, säger hon.
Efter att Granskningsnämnden fällt SVT-dokumentären Könskriget för partiskhet påstod programmets producent Evin Rubar och redaktör Johan Brånstad att nämndens handläggare fungerade som åklagare i en sluten process, där de anklagade inte hade möjlighet att yttra sig.
– Granskningsnämndens beslut bygger på uppgifterna i anmälan och på vad programföretaget har att säga. Allt är offentligt och sammanfattas i beslutet, säger Cecilia Renfors.
Enligt Cecilia Renfors är det däremot riktigt att varken förslag till beslut eller vad som sägs under sammanträdena är offentligt. Detta gäller vid alla statliga myndigheter och någon annan ordning vore orimlig. Men en enskild
handläggare har inte den roll som Rubar och Brånstad påstår.
– De beslutsförslag som lämnas inför ett sammanträde arbetas fram i samråd med mig. Förslagen diskuteras tillsammans med samtliga handläggare, allt
för att inför sammanträdet med nämnden ge en mångsidig belysning av de frågor som är aktuella och säkerställa att tidigare praxis beaktas. Och nämndens ledamöter läser förstås alla handlingar innan de fattar sitt beslut,
säger Cecilia Renfors.
– Vad som ligger bakom Rubars och Brånstads påstående i debattartikeln om att nämnden är sårbar för kampanjer och medvetna lögner är oklart. Vi känner inte till någon kampanj. Och framförs lögner i en anmälan kan programföretaget naturligtvis påtala det, säger Cecilia Renfors.
2/2
Anklagelserna mot några av de nämndledamöter Rubar och Brånstad kontaktat vilar också på tunn grund. Annika Åhnberg och Ella Niia förklarade för dem varför uppfattningen hos Roks-ordföranden om en så särpräglad
fråga som omfattningen av satanistiska våldsövergrepp inte utan vidare borde tillskrivas hela Roks. Ordvalet skiljde sig, men innebörden av deras uttalanden var densamma. Och när det gällde Lena Adelsohn Liljeroth glömde Rubar och Brånstad att nämnden i beslutet också uttalade sig om
satanistiska övergrepp i fråga om Eva Lundgren.
Rubar och Brånstad anklagade även Lena Adelsohn Liljeroth för att vara jävig i beslutet.
– Lena Adelsohn Liljeroth är med i styrelsen för Alla Kvinnors Hus i Stockholm som är anslutet till Roks. Hon har inte varit på något sammanträde i Roks eller träffat någon av de ledande personerna. Jag anser inte att hon var jävig, säger Cecilia Renfors.
– En kritisk sakdiskussion om nämndens beslut är alltid värdefull. Jag välkomnar synpunkter på den ensidiga framställning i Könskriget som det fällande beslutet faktiskt handlade om, avslutar Cecilia Renfors.

För ytterligare information kontakta Granskningsnämndens direktör Cecilia Renfors, tfn 070-545 18 26.